Menu

Persberichten

RSS feed.

Ook vandaag post gewoon bezorgd in Nederland

Den Haag – De post is vandaag gewoon bezorgd in Nederland. Dat betekent dat bijna alle medewerkers van PostNL vandaag hebben gewerkt. De oproep van FNV heeft tot weinig actiebereidheid geleid.

PostNL wint beroepszaak over Aanmerkelijke Marktmacht

Den Haag – Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in Den Haag heeft PostNL in het gelijk gesteld in de beroepszaak over het Marktanalysebesluit van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en heeft dit besluit vernietigd. ACM heeft niet aa …

Reactie PostNL op uitkomst postdialoog

Den Haag - PostNL verwelkomt de aanbevelingen uit de postdialoog en de conclusies die staatssecretaris Keijzer daaraan verbindt. PostNL heeft in de dialoog de urgentie van aanpassing van de regelgeving benadrukt, gegeven de ingrijpende en onomkeerbar …

Besluiten Algemene Vergadering van Aandeelhouders

17 april 2018 – Den Haag – Vandaag heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVvA) van PostNL N.V. de jaarrekening over 2017 vastgesteld en het voorstel tot uitkering van dividend goedgekeurd. Aan de houders van gewone aandelen zal een divide …

Persvragen

Heeft u persvragen over onze strategie, producten en diensten? Of vragen over onze standpunten? Neem contact op met onze woordvoerders.