Menu

Persberichten

RSS feed.

Definitief akkoord cao voor postbezorgers

Den Haag, 6 april 2018 – De leden van de vakorganisaties Bond van Post Personeel, FNV en CNV Publieke Diensten hebben ingestemd met het principeakkoord over de nieuwe cao voor postbezorgers. PostNL heeft hierdoor een definitief akkoord bereikt met de …

PostNL bereikt ook met FNV definitieve cao-akkoorden

Den Haag, 11 december 2017 – De leden van de vakorganisatie FNV Publiek Belang hebben ingestemd met het onderhandelaarsresultaat over de nieuwe cao voor PostNL en de cao voor zaterdagbestellers. PostNL heeft hiermee definitieve cao-akkoorden bereikt …

Jan Nooitgedagt kandidaat Raad van Commissarissen PostNL N.V.

8 december 2017 - Den Haag – De Raad van Commissarissen heeft het voornemen de heer Jan Nooitgedagt voor te dragen als lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn van vier jaar. Zijn voordracht zal aan de aandeelhouders van PostNL ter goedkeu …

PostNL plaatst EUR 400 miljoen aan obligaties

Den Haag, 14 november 2017 – Vandaag kondigt PostNL de succesvolle plaatsing van EUR 400 miljoen vastrentende obligaties aan, looptijd tot 2024. De obligaties werden verkocht aan institutionele beleggers in Europa.

Persvragen

Heeft u persvragen over onze strategie, producten en diensten? Of vragen over onze standpunten? Neem contact op met onze woordvoerders.