Menu

Persberichten

RSS feed.

Principeakkoorden cao PostNL en cao zaterdagbestellers

Den Haag, 21 april 2016 – PostNL heeft met de vakorganisaties FNV Publiek Belang, Bond van Post Personeel, CNV Publieke Diensten en VHP2 principeakkoorden bereikt over de cao voor PostNL en de cao voor zaterdagbestellers. Naast salarisverhogingen in …

Besluiten Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Den Haag, 19 april 2016 - Vandaag heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVvA) van PostNL N.V. de jaarrekening over 2015 vastgesteld. Er zal geen dividend worden uitgekeerd.

Duitse activiteiten blijven onderdeel van PostNL

Den Haag, 14 april 2016 – De strategische heroriëntatie van de internationale activiteiten van PostNL, die in mei 2015 is aangekondigd, heeft geleid tot het besluit van PostNL om te blijven investeren in zijn Duitse activiteiten (Postcon). Dit beslui …

PostNL lidstaat van herkomst

Den Haag, 16 februari 2016 - Als gevolg van de inwerkingtreding van de Implementatiewet wijziging richtlijn transparantie is PostNL N.V. op grond van artikel 25a lid 2 van de Wet financieel toezicht gehouden om bekend te maken wat haar zogeheten lids …

Definitief akkoord over cao postbezorgers

Den Haag, 27 januari 2016 - De leden van de vakorganisaties Bond van Post Personeel, FNV Publiek Belang en CNV Publieke Diensten hebben ingestemd met het principeakkoord over de nieuwe cao voor postbezorgers. PostNL heeft hierdoor een definitief akko …

PostNL: Kerstrecord van ruim 1.4 miljoen pakketten op één dag

Den Haag, 23 december 2015 – PostNL verwerkte en bezorgde gisteren meer dan 1,4 miljoen pakketten. Dit is 30% meer dan vorig jaar en 100.000 meer dan op 1 december, de recorddag voor Sinterklaas toen ruim 1,3 miljoen pakketten werden bezorgd. Kerstpa …

Persvragen

Heeft u persvragen over onze strategie, producten en diensten? Of vragen over onze standpunten? Neem contact op met onze woordvoerders.