Menu

Persberichten

RSS feed.

Nieuwe tarieven PostNL

Den Haag, 26 oktober 2015 - Met ingang van 1 januari 2016 hanteert PostNL nieuwe tarieven voor het versturen van brieven in het binnen- en buitenland. Voor zover deze nieuwe tarieven onder de universele postdienst vallen, zijn ze getoetst door de toe …

Principeakkoord nieuw sociaal plan PostNL

Den Haag, 9 oktober 2015 – PostNL en vakorganisaties FNV Publiek Belang, Bond van Post Personeel, CNV Publieke Diensten en VHP2 hebben een principeakkoord bereikt over een nieuw sociaal plan. Hierin staan afspraken die gelden bij reorganisaties van P …

Italiaanse activiteiten blijven onderdeel van PostNL

Den Haag, 2 oktober 2015 – Op basis van de strategische heroriëntatie van de internationale activiteiten die begin mei is aangekondigd, heeft PostNL besloten te blijven investeren in haar Italiaanse activiteiten (Nexive). Nexive levert een positieve …

ACM stemt in met kostentoerekening universele postdienst

Den Haag, 28 september 2015 - Vandaag heeft ACM zijn besluit bekendgemaakt dat de methode waarop PostNL de kosten toerekent aan de universele postdienst (UPD) voldoet aan de in 2014 aangescherpte wettelijke eisen. Eerder oordeelde ACM dat dat niet he …

PostNL maakt tarief Decemberzegels 2015 bekend

Den Haag, 1 september 2015 - De prijs van de Decemberzegel wordt dit jaar verhoogd van € 0,59 naar € 0,64. Daarmee is de speciale postzegel 5 eurocent goedkoper dan de gewone postzegel. Een vel van 20 zegels kost € 12,80.

Persvragen

Heeft u persvragen over onze strategie, producten en diensten? Of vragen over onze standpunten? Neem contact op met onze woordvoerders.