Aanpassing agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2021 van PostNL

16 april 2021, Den Haag – De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van PostNL N.V. wordt gehouden op 20 april 2021. Er is een aanpassing in de agenda voor de vergadering.

Agnes Jongerius heeft besloten om af te zien van de herbenoeming in verband met haar werkzaamheden als lid van het Europese Parlement. Het voorstel tot herbenoeming van Agnes Jongerius als lid van de Raad van Commissarissen wordt daarom ingetrokken. Jan Nooitgedagt, voorzitter van de Raad van Commissarissen: “Wij respecteren het besluit van Agnes en begrijpen de keuze die zij maakt. De Raad is haar dankbaar voor de grote inzet en de betrokkenheid bij PostNL die zij heeft getoond in de afgelopen acht jaar, waarin veel is bereikt. Met haar kennis en ervaring op het gebied van arbeid en werkomstandigheden heeft zij bijgedragen aan de ontwikkeling van het beleid van de onderneming op dit gebied. Ik wens haar het beste voor de toekomst.”

De Raad van Commissarissen zal te zijner tijd een voordracht doen voor de benoeming van een nieuw lid aan de vergadering van aandeelhouders. Ten aanzien van deze voordracht geldt een versterkt aanbevelingsrecht van de Centrale Ondernemingsraad.