Duizenden pakketbezorgers extra in dienst bij PostNL

Zoveel mogelijk mensen met een vast dienstverband

Den Haag, 25 augustus 2022 - PostNL neemt de komende jaren duizenden pakketbezorgers extra zelf in dienst. Het bedrijf geeft daarmee een impuls aan drie cruciale elementen van zijn werkwijze: zoveel mogelijk vaste dienstverbanden, duurzame samenwerkingsverbanden en klimaatvriendelijke bezorging. Het doel is dat op termijn minimaal de helft van alle pakketten in Nederland wordt bezorgd door pakketbezorgers die in dienst zijn bij PostNL. Dat zijn nu 1.900 mensen en dat gaat naar ongeveer 6.000. Bezorgondernemers worden actief gestimuleerd om te groeien om verdere professionalisering en verduurzaming mogelijk te maken. Ook voor pakketbezorgers die bij bezorgondernemers werken, is en blijft een dienstverband de standaard.

 
Herna Verhagen, CEO van PostNL: “Als grootste post- en pakkettenbedrijf van Nederland zijn we ons bewust van onze maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid. We zijn een goede en sociale werk- en opdrachtgever en nemen het voortouw waar we kunnen. Dat doen we al jaren. Vandaag maken we bekend dat we naar zo’n 6.000 pakketbezorgers met een vast dienstverband bij PostNL willen en verdere verbeteringen aanbrengen in onze samenwerkingsverbanden met bezorgondernemers.”

Zo veel mogelijk vaste dienstverbanden

De komende jaren neemt PostNL duizenden pakketbezorgers extra zelf in dienst. Zodat op termijn minimaal de helft van alle pakketten bezorgd wordt door pakketbezorgers die in dienst zijn bij PostNL. Om goed in te kunnen spelen op de ontwikkelingen in de post- en pakkettenmarkt moet PostNL zich steeds aanpassen. Dat vraagt om investeringen in innovatie en duurzaamheid, maar ook in goed werk- en opdrachtgeverschap. Zo kregen alle zzp’ers in 2015 het aanbod om bij PostNL in vaste dienst te komen, is een cao de standaard voor alle mensen die bij en voor het bedrijf werken en krijgen alle postbezorgers direct een vast contract. Ook werkt PostNL nauw samen met sociale werkplaatsen in het hele land om werk te bieden aan zo’n 1.600 mensen met een afstand tot arbeidsmarkt.

Duurzame samenwerkingsverbanden

De structurele groei in de pakkettenmarkt, de verwachte maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen op het gebied van arbeid en duurzaamheid, vragen ook om aanpassingen in de samenwerking met bezorgondernemers. PostNL streeft naar duurzame samenwerkingsverbanden en is blij met de ruim 500 bezorgondernemers, waarmee jarenlang naar wederzijdse tevredenheid samen wordt gewerkt. PostNL gaat hen stimuleren en ondersteunen om verder te groeien en op grotere schaal te werken. Omdat grotere ondernemers robuuster en wendbaarder zijn, meer tijd hebben voor hun bedrijfsvoering en meer financiële armslag hebben voor investeringen in duurzaamheid.

Klimaatvriendelijke bezorging 

PostNL heeft ambitieuze doelstellingen op het gebied van klimaat en werkt toe naar uitstootvrije bezorging in de last mile in 2030. Grotere bedrijven hebben meer armslag om te investeren in elektrisch vervoer, laadinfrastructuur en andere klimaatvriendelijke maatregelen. Om ook bezorgondernemers in staat te stellen om te verduurzamen is groei dus noodzakelijk. Daarnaast vergoedt PostNL de extra kosten voor een elektrische pakketbus en is er een eenmalige bonus van € 2.000 beschikbaar per bestelde elektrische pakketbus in 2022.