Eerste kwartaalresultaten PostNL boven eigen verwachting

Genormaliseerde EBIT van € 7 miljoen in eerste kwartaal 2023

Den Haag, 8 mei 2023

PDF press release (EN)
PDF persbericht (NL)

Hoofdpunten eerste kwartaal 2023

 • Volumeontwikkeling bij Pakketten beter dan verwacht:
  • gerapporteerde volumes -6,5%
  • binnenlandse volumes -5,0% (zonder eenmalig effect Covid-19)
 • Gerapporteerde volumes Mail in Nederland -10,8%, onderliggende ontwikkeling (zonder eenmalig effect Covid-19) -8,1%
 • Aanpassingsmaatregelen, goede operationele leverage, efficiëntieverbeteringen en productiviteitswinsten mitigeren inflatiedruk deels
 • Reductie van 200 à 300 FTE’s in overhead, hoofdzakelijk bij Pakketten, vordert conform plan
 • Vooruitzichten 2023 bevestigd:
  • genormaliseerde EBIT tussen € 70 miljoen en € 100 miljoen
  • vrije kasstroom tussen € 10 miljoen en € 40 miljoen

CEO statement

Herna Verhagen, CEO PostNL: “Onze sterke focus op de aanpassingsmaatregelen die we vorig jaar hebben genomen, zoals de optimalisering van routes, inzet van medewerkers en transportmiddelen, naast een strakke beheersing van indirecte kosten, droeg opnieuw bij aan onze resultaten. De feitelijke volumes bij Pakketten, zowel binnenlands als internationaal, vielen gunstig uit in vergelijking met onze prognoses, met name in maart. Tezamen met een goede operationele leverage leidde dat tot iets betere kwartaalresultaten dan we hadden verwacht. Onze internationale activiteiten zetten de positieve trend door die zich eind 2022 begon af te tekenen.

We hebben in de loop van het kwartaal hard gewerkt aan de verdere uitwerking van onze extra plannen voor de reductie van 200 à 300 FTE’s in overhead, hoofdzakelijk bij Pakketten. Deze voorbereidingen verlopen volgens plan en leiden tot een verwachte jaarlijkse besparing van circa € 25 miljoen (zichtbaar vanaf 2024).

Al met al zijn we tevreden over de manier waarop het jaar is begonnen: met een positief effect van de noodzakelijke stappen die we hebben genomen om de impact van de macro-economische omstandigheden en inflatiedruk op onze volumes en kosten tegen te gaan. In een economisch klimaat dat wisselvallig en onzeker blijft, liggen we op koers om onze verwachtingen voor 2023 waar te maken, namelijk een genormaliseerde EBIT van tussen € 70 miljoen en € 100 miljoen.”