Eerste tranche aandeleninkoopprogramma PostNL afgerond op 25 mei 2022

Den Haag, 26 mei 2022 – PostNL kondigt vandaag de afronding van de eerste tranche van het aandeleninkoopprogramma aan.

De onderneming heeft 51 miljoen gewone aandelen ingekocht voor een totale prijs van € 159,2 miljoen. Dit is het maximale aantal aandelen dat is aangekondigd bij de start van de eerste tranche van het aandeleninkoopprogramma op 1 maart 2022. De gemiddelde prijs per aandeel bedroeg € 3,12.

De eerste tranche is onderdeel van PostNL’s aandeleninkoopprogramma met een totale maximale waarde van € 250 miljoen dat werd aangekondigd op 25 januari 2022. Het resterende deel bedraagt € 90,8 miljoen en wordt uitgevoerd in 2023.

PostNL is voornemens om de ingekochte aandelen te gebruiken voor verplichtingen uit hoofde van op aandelen gebaseerde beloningsregelingen en om dividend uit te kunnen uitkeren. Dat dividend kan deels in aandelen worden uitgekeerd, naar keuze van de aandeelhouder. De resterende aandelen worden ingetrokken.

Download het excel sheet met de details van alle transacties via https://www.postnl.nl/over-postnl/beleggers/aandelen/aandeleninkoopprogramma/

This press release is issued in connection with the disclosure and reporting obligation set out in Article 2(2) of the EU Regulation that contains technical standards for buyback programs.