Nieuwe cao voor postbezorgers na positieve stemming door leden BVPP en CNV

Den Haag, 5 april 2024 – De leden van de BVPP en het CNV hebben in meerderheid ingestemd met een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (cao) voor zo’n 15.000 postbezorgers. Dit betekent dat er voldoende stemmen zijn voor een nieuwe cao die medio april wordt ondertekend. Deze planning biedt ook FNV voldoende tijd en ruimte om hun ledenraadpleging te voltooien. De cao loopt van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2025. Postbezorgers krijgen onder meer een loonsverhoging van minimaal 19 procent. Dit is inclusief een stijging van 9,9 procent van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2024.

Maurice Unck, Directeur Mail NL, het postbedrijf van PostNL, benadrukt het belang van de afspraken in de nieuwe cao: "De postbezorger speelt een vitale rol in ons dagelijks leven, van de stempas bij verkiezingen tot de kerstkaart tijdens de feestdagen. Dit akkoord toont onze waardering voor hun werk en maakt de baan van postbezorger aantrekkelijker, ook met de uitdagingen waar we in de postmarkt voor staan."

Nieuw loongebouw en vergoedingen

Een belangrijk onderdeel van de uitkomst is het nieuwe loongebouw, dat rekening houdt met de stijgingen van het wettelijk minimumloon (WML). Door die WML-stijgingen zijn er sinds 1 juli 2023 geen loontreden meer voor postbezorgers. Het loongebouw in de nieuwe cao kent vijf treden en doet weer recht aan de ervaring van postbezorgers. Tijdens de looptijd van de nieuwe cao vinden vier loonsverhogingen plaats. De laatste verhogingen gaan in per 1 juli 2025. Op die datum zijn de lonen tussen de 19% en 25% gestegen ten opzichte van 31 december 2023, inclusief de wettelijke minimumloonstijging van 9,9% per 1 januari 2024.

Naast deze loonsverhogingen zijn er o.a. afspraken gemaakt over verhoging van de jeugdlonen voor 16- en 17-jarigen en afschaffing van de jeugdlonen vanaf 18 jaar, diverse vergoedingen en maandelijkse uitbetaling van het vakantiegeld voor nieuwe postbezorgers. Daarnaast is met de vakorganisaties afgesproken om een gezamenlijke Taskforce Werkplezier op te richten. Die gaat voorstellen doen om het werkplezier van postbezorgers te verhogen. Ze gaan bijvoorbeeld in gesprek over hulpmiddelen, het jubileum en werkkleding.

Toekomst van de postvoorziening in Nederland

PostNL doet er alles aan om de post bereikbaar, betrouwbaar en betaalbaar te houden. Maurice Unck, Directeur Mail NL bij PostNL: " De postvoorziening in Nederland kent uitdagingen, zoals veranderende consumentenbehoeften, de dalende hoeveelheid post en stijgende kosten. We zijn ons er van bewust dat de loonkosten met zo’n 80% een substantieel deel van de operationele kosten vormen. Het is onze verantwoordelijkheid om de waardering voor onze medewerkers in evenwicht te brengen met het duurzaam en toegankelijk houden van de postvoorziening voor heel Nederland.”

Recent kondigde PostNL aan dat het noodzakelijk is het servicekader van de postdienstverlening aan te laten sluiten op deze veranderende omgeving. Daarbij is ook een wijziging in de postregelgeving nodig om het netwerk verder te kunnen aanpassen, zodat de postdienstverlening toekomstbestendig en financieel gezond kan blijven.

Ondertekening medio april

De officiële ondertekening van de cao is gepland over circa twee weken. Deze planning biedt ook FNV voldoende tijd en ruimte om hun ledenraadpleging te voltooien. De uitkomst van de cao sluit aan bij de financiële vooruitzichten die PostNL eerder heeft gedeeld met de markt.