Nieuwe cao voor postbezorgers PostNL

Salaris stijgt in 2022 en 2023 met ruim 8 procent

Den Haag, 30 mei 2022 – De leden van vakorganisaties Bond van Post Personeel (BVPP), CNV en FNV hebben ingestemd met de afspraken uit het principeakkoord voor een nieuwe cao voor bijna 16.500 postbezorgers. Vandaag hebben de vakbonden en PostNL hun handtekeningen gezet en is er een dus een definitieve nieuwe cao met onder meer een loonsverhoging van in totaal ruim 8 procent.

Loonsverhoging en vergoedingen

Het akkoord bevat een structurele loonsverhoging van 4 procent per 1 januari 2022 en een structurele verhoging van 4 procent per 1 januari 2023. Daarmee komt het loon voor startende postbezorgers nu boven het wettelijke minimumloon.

Ook zijn er afspraken gemaakt over de vergoedingen voor de fiets, oplaadvergoedingen voor elektrische vervoermiddelen en reiskosten bij verplaatsingen. De oplaadvergoeding wordt, vanwege de ontwikkeling van de energieprijzen, tweemaal per jaar opnieuw bekeken en indien nodig, aangepast.

Bob van Ierland, directeur Mail NL: ´We zijn blij dat we met álle vakorganisaties tot dit akkoord zijn gekomen. Er ligt een nieuwe cao die waardering uitspreekt voor het belangrijke werk dat onze postbezorgers doen. Dat zie je onder meer terug in de loonsverhogingen en de vergoedingen. We hebben een cao die past bij de toekomstige postmarkt maar ook bij de situatie in de wereld waarin de prijzen blijven stijgen en er krapte op de arbeidsmarkt heerst, die ook bij ons te voelen is.’

Looptijd nieuwe cao

De cao voor postbezorgers heeft een looptijd van 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2023 en geldt voor bijna 16.500 medewerkers.