Onderliggend cash bedrijfsresultaat stijgt met € 8 miljoen naar € 41 miljoen in Q2 2019

Den Haag, 5 augustus 2019

Lees het hele persbericht: 

Engelse versie (geheel) 

Nederlandse versie

Financiële hoofdpunten Q2 2019

 • Omzet stijgt naar € 681 miljoen (Q2 2018: € 666 miljoen) 
 • Onderliggend cash bedrijfsresultaat stijgt naar € 41 miljoen (Q2 2018: € 33 miljoen) 
 • Winst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten omhoog naar € 25 miljoen (Q2 2018: € 9 miljoen) 
 • Nettokasstroom uit(/gebruikt in) operationele en investeringsactiviteiten verbetert naar € 21 miljoen (Q2 2018: € (45) miljoen) 
 • 51% van de omzet in eerste halfjaar 2019 gerelateerd aan e-commerce 

Operationele hoofdpunten Q2 2019 

 • 13% volumegroei bij Pakketten 
 • Volume geadresseerde post daalt 9,0%; aangepaste volumedaling 9,8% (gecorrigeerd voor één extra werkdag) 
 • Bezorgkwaliteit stabiel op 95% 
 • Kostenbesparingen van € 12 miljoen, voortzetting tempo van afgelopen kwartalen 

Interimdividend aangekondigd, vooruitzichten 2019 gehandhaafd 

 • Interimdividend 2019 vastgesteld op € 0,08 per aandeel 
 • Verwachting onderliggend cash bedrijfsresultaat 2019 gehandhaafd op € 170-200 miljoen 

Postcon 

 • Overeenkomst verkoop activiteiten Postcon, afronding verwacht voor eind 2019

Voorgenomen consolidatie 

 • Tweede fase onderzoek ACM loopt 

Bericht van de CEO 

Herna Verhagen, CEO PostNL: “Het onderliggend cash bedrijfsresultaat steeg in het tweede kwartaal tot € 41 miljoen en we bevestigen onze verwachtingen voor 2019. In overeenstemming met ons dividendbeleid en rekening houdend met onze financiële resultaten over het eerste halfjaar 2019 hebben we ons interimdividend 2019 vastgesteld op € 0,08 per aandeel. In de eerste helft van 2019 was 51% van onze omzet afkomstig uit e-commerce gerelateerde activiteiten. 

In de uitvoering van onze strategie gericht op onze kernmarkten in de Benelux hebben we goede vorderingen geboekt met het verkoopproces van zowel Nexive als Postcon. Vanmorgen hebben we aangekondigd dat we een overeenkomst hebben bereikt over de verkoop van de activiteiten van Postcon. Wij verwachten de transactie voor eind 2019 af te ronden. 

We zijn op dit moment in afwachting van het definitieve besluit van de ACM over de voorgenomen consolidatie door de samenvoeging van de postnetwerken van PostNL en Sandd. Als de ACM geen vergunning afgeeft voor deze consolidatie dan hebben de partijen de intentie om goedkeuring te vragen aan de staatssecretaris van Economische Zaken op basis van gewichtige redenen van algemeen belang, zoals gedefinieerd in artikel 47 van de mededingingswet.”

Gepubliceerd op 5 augustus 2019 om 07.00 uur