Onderliggend cash bedrijfsresultaat stijgt met € 2 miljoen naar € 25 miljoen

Den Haag

Engelse versie (geheel)

Nederlandse versie

Financiële hoofdpunten Q3 2019

 • Omzet komt uit op € 636 miljoen (Q3 2018: € 638 miljoen)
 • Onderliggend cash bedrijfsresultaat stijgt naar € 25 miljoen (Q3 2018: € 23 miljoen)
 • Winst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedraagt € 13 miljoen (Q3 2018: € 19 miljoen)
 • Nettokasstroom uit/(gebruikt in) operationele en investeringsactiviteiten verbetert naar € 54 miljoen (Q3 2018: € (42) miljoen)
 • Omzet gerelateerd aan e-commerce stijgt verder naar 53% in eerste negen maanden van 2019

Operationele hoofdpunten Q3 2019

 • 11% volumegroei bij Pakketten
 • Volume geadresseerde post daalt met 10,6%
 • Kostenbesparingen van € 9 miljoen
 • Bezorgkwaliteit blijft 95%

Postcon

 • Verkoop afgerond

Overname Sandd

 • Transactie afgerond
 • Migratie van eerste deel volume Sandd in december, afronding integratie in 1e halfjaar van 2020
 • Proces gestart om postbezorgers van Sandd een baan aan te bieden
 • Verwacht effect acquisitie Sandd op onderliggend cash bedrijfsresultaat tussen de € (15) miljoen en € (25) miljoen in Q4 2019

Vooruitzichten 2019

 • Verwachting onderliggend cash bedrijfsresultaat (UCOI) 2019 gehandhaafd op € 170-200 miljoen
 • Gecorrigeerd voor effect Sandd in Q4 2019: verwachte UCOI 2019 van € 150-180 miljoen

Succesvolle plaatsing Groene Obligatie

 • Vastrentende obligatie van € 300 miljoen uitgegeven, coupon 0,625% en looptijd van 7 jaar
 • Financieringsbehoefte middellange termijn gedekt; geen convenanten

CEO statement

Herna Verhagen, CEO PostNL: “De transactie met Sandd is recent afgerond. Dankzij die transactie kunnen wij een betrouwbare, bereikbare en betaalbare postvoorziening waarborgen, nu en in de toekomst. We zetten ons bestaande gematigde prijsbeleid voort en blijven ons in de postsector richten op mensen, kwaliteit en innovatie. Ons streven is om de integratie in het eerste halfjaar van 2020 af te ronden. Daarnaast bereiden we ons voor op de veranderingen in de arbeidswetgeving volgend jaar.

In het algemeen zien we toenemende tegenwind door de aanhoudende internationale economische druk. De volumegroei bij Pakketten kwam dit kwartaal uit op 11%, met een aanhoudend lager groeitempo in sommige segmenten. Dit beïnvloedde de marge ontwikkeling bij Pakketten in het derde kwartaal. We verwachten nu een marge voor heel 2019 van rond de 7%. We blijven gericht op de uitvoering van onze strategie om de balans tussen volume, winstgevendheid en cashflow te verbeteren. Bij Mail NL was het resultaat licht beter dan vorig jaar. We verwachten een marge voor heel 2019 in lijn met vorig jaar.

Tegen de achtergrond van deze ontwikkelingen steeg het onderliggend cash bedrijfsresultaat naar € 25 miljoen in Q3, een bevredigend resultaat. De voorbereidingen voor het piekseizoen zijn in volle gang. Ook naar volume en financiële resultaten is Q4 ons sterkste kwartaal. We handhaven onze verwachtingen voor een onderliggend cash bedrijfsresultaat van € 170-200 miljoen in 2019. Gecorrigeerd voor de eerste financiële effecten van de overname van Sandd, die in het vierde kwartaal zichtbaar worden, vertaalt zich dat naar € 150-180 miljoen.”