Overleg nieuwe cao's PostNL en zaterdagbestellers gestart

Den Haag, 22 mei 2024 – PostNL en de leden van de vakorganisaties Bond van Post Personeel (BVPP), CNV en FNV zaten op dinsdag 21 mei voor het eerst aan tafel voor nieuwe cao's voor medewerkers van PostNL en voor zaterdagbestellers. In de cao's worden afspraken vastgelegd voor ongeveer 16,5 duizend medewerkers. Postbezorgers hebben een eigen cao, die onlangs is getekend.

Inzet voor nieuwe cao's

In de nieuwe cao's worden afspraken vastgelegd die aansluiten bij de belangen van alle medewerkers. Deze afspraken gaan bijvoorbeeld over loon, looptijd, duurzame inzetbaarheid, vergoedingen, arbeidsvoorwaarden en pensioen. PostNL heeft zijn inzet voor de onderhandelingen weergegeven in een brief aan de vakorganisaties.

Jeroen Veldstra, directeur HR: “PostNL wil samen met de vakorganisaties BVPP, CNV en FNV goede en passende afspraken maken waaruit de waardering voor onze medewerkers blijkt. Op lange termijn blijven we zo ook een aantrekkelijke werkgever. Dit terwijl we rekening moeten houden met de moeilijke situatie waarin PostNL verkeert. We gaan graag met de vakbonden in gesprek en gaan uit van een mooie uitkomst.” 

Ontwikkelingen in de post- en pakkettenmarkt

PostNL heeft al jaren te maken met een wisselend groeiend pakketvolume en een dalend postvolume. Vooral het aantal pakketten van internationale klanten groeide. Dit betekent een lagere gemiddelde opbrengst per pakket. De verwachting is dat deze verschuiving blijft zorgen voor druk op de marges.

In het postbedrijf van PostNL is er sprake van een aanhoudende daling van het volume post en een forse toename van kosten. PostNL kondigde recent aan de postdienstverlening te willen wijzigen naar bezorging binnen 2 dagen en op termijn binnen 3 dagen. Dit is nodig om het netwerk verder te kunnen aanpassen en de postdienstverlening toekomstbestendig en financieel gezond te houden. Ook sluit dit beter aan op de verwachtingen van klanten en consumenten en op de huidige arbeidsmarkt.

Afspraken huidige cao blijven van kracht

Tot het moment dat de nieuwe cao is afgesloten, blijven de afspraken uit de huidige cao van kracht. Deze liep eerder dit jaar op 31 maart af.