PostNL behaalt hoogste score voor toonaangevende inzet tegen klimaatverandering

Den Haag, 8 december 2020 - PostNL krijgt van de internationale non-profit milieuorganisatie CDP (voorheen het Carbon Disclosure Project) erkenning voor leiderschap op het gebied van duurzaam ondernemen in de vorm van een notering op de prestigieuze ‘A-lijst’ voor het verminderen van CO2-uitstoot en het inperken van klimaatverandering. Daarmee behoort PostNL tot een selecte groep sterk presterende ondernemingen van de meer dan 5800 die zijn beoordeeld. Het CDP oordeelt dat PostNL wereldwijd een voortrekkersrol vervult op het gebied van milieuambitie, -actie en -transparantie omdat belangrijke en aantoonbare stappen gezet worden op klimaatgebied.

Herna Verhagen, CEO PostNL: ‘Ik ben trots op de hoge notering omdat het laat zien dat onze voortdurende inspanningen om onze dagelijkse operatie verder te verduurzamen, succesvol zijn. Het jaar 2020 staat dan misschien in het teken van COVID-19, maar vijf jaar na het akkoord van Parijs is er geen uitstel mogelijk in klimaatverandering. We nemen onze verantwoordelijkheid op dit gebied zeer serieus en zetten stappen op diverse terreinen. Transparantie is een belangrijke stap voor effectieve acties en de hoge notering is een erkenning voor ons duurzaamheidsbeleid en de inzet van onze medewerkers en partners.’

Opwarming aarde beperken tot 1,5? C

Om concrete bijdragen te leveren aan de afspraken die in het Parijse klimaatakkoord zijn vastgelegd heeft PostNL ambitieuze langetermijndoelen gesteld. Zoals uiterlijk 2030 alle pakketten en brieven in de Benelux uitstootvrij bezorgen in de last mile met als tussenstap uitstootvrije bezorging in 25 binnensteden in 2025. PostNL rapporteert jaarlijks over z’n CO2-emissiereductiedoelen aan het Science Based Target initiative (SBTi) en ondersteunt het initiatief ‘Business Ambition for 1,5? C van het SBTi. In dat kader gaat PostNL ook samenwerken met z’n partners om alle vervoersbewegingen inclusief luchtvracht te verduurzamen. Bijvoorbeeld door gezamenlijk te kiezen voor alternatieve transportmiddelen en schone brandstoffen zoals HVO100 en biokerosine. Deze inspanningen zijn van belang om de opwarming van de aarde tot 1,5°C te helpen beperken met als doel om in 2050 per saldo op nul uit te komen.

Meer informatie:

De volledige methode en criteria voor de A List van het CPD zijn beschikbaar op de website van CDP: https://www.cdp.net/en/companies/companies-scores

PostNL ondersteunt het initiatief ‘Business Ambition for 1,5? C van het SBTi. Klik hier voor meer informatie.