PostNL bereikt definitieve cao-akkoorden

Den Haag, 4 maart 2019 – De leden van de vakorganisaties Bond van Post Personeel (BVPP), CNV Publieke Diensten en VHP2 hebben ingestemd met het principeakkoord over de nieuwe cao voor PostNL en de cao voor zaterdagbestellers. De nieuwe cao’s zijn vandaag ondertekend en gelden voor 17.500 medewerkers. De leden van de FNV hebben niet ingestemd met het resultaat van het cao-overleg.

Looptijd en salarisverhoging 

De nieuwe cao’s voor PostNL en voor zaterdagbestellers gaan met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari 2019 en lopen tot en met 31 maart 2020. Het salaris gaat in drie stappen omhoog met in totaal 3 procent. Daarnaast ontvangen alle medewerkers die onder deze cao’s vallen in januari 2020 een eenmalige uitkering van 100 euro netto bij een voltijd dienstverband. In de cao voor PostNL zijn ook afspraken gemaakt over pensioenopbouw en duurzame inzetbaarheid. 

Cao-overleg 

Het cao-overleg is in november 2018 gestart met vakorganisaties BVPP, CNV, FNV en VHP2. Op 17 januari 2019 hebben PostNL en vakorganisaties BVPP, CNV en VHP2 principeakkoorden bereikt over een nieuwe cao voor PostNL en cao voor zaterdagbestellers. Deze vakorganisaties hebben beide principeakkoorden positief voorgelegd aan hun achterban. De FNV legde het resultaat van het cao-overleg aan haar leden voor maar dan negatief. PostNL heeft ernaar gestreefd om met vier vakorganisaties tot een akkoord te komen en betreurt dat dit niet is gelukt. De drie vakorganisaties die hebben ingestemd vertegenwoordigen voldoende medewerkers om nieuwe cao’s af te sluiten. 

Werkgelegenheid 

PostNL wil voor meer mensen banen creëren. In 2019 komen er 500 extra pakketbezorgers in dienst om de groei bij Pakketten op te vangen en om de werkdruk voor medewerkers te verlagen. PostNL gaat ook 200 pakketbezorgers met een tijdelijke aanstelling een vast contract aanbieden. Er worden tenminste 30 functies opengesteld op het internationale sorteercentrum van PostNL. Het gaat om functies die nu nog flexibel ingevuld worden. 

PostNL cao’s 

PostNL is met 37.500 medewerkers een van de grootste werkgevers van Nederland. De cao voor PostNL geldt voor ongeveer 17.000 medewerkers van PostNL. De cao voor zaterdagbestellers betreft in totaal ongeveer 500 medewerkers. Postbezorgers hebben een eigen cao die loopt tot en met30 september 2019.

Gepubliceerd op 04 maart 2019 om 14.02 uur