PostNL draagt Martin Plavec voor als lid Raad van Commissarissen

Den Haag, 27 februari 2023 - De Raad van Commissarissen van PostNL draagt Martin Plavec voor als lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn van vier jaar. Het voorstel tot benoeming van Martin Plavec is in samenspraak met VESA Equity Investment tot stand gekomen. De voordracht zal aan de aandeelhouders van PostNL ter goedkeuring worden voorgelegd bij de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders die in april 2023 wordt gehouden.

Ook de herbenoeming van Marike van Lier Lels als lid van de Raad van Commisarissen voor een tweede termijn van vier jaar zal voor die gelegenheid worden geagendeerd.

Jan Nooitgedagt, voorzitter RvC: “We zijn verheugd met de voorgestelde komst van Martin Plavec in de Raad van Commissarissen, gedaan in samenspraak met VESA Equity Investment. We streven naar een gebalanceerde samenstelling van de Raad van Commissarissen. De toevoeging van Martin doet recht aan de grootte van hun belang in PostNL, en onderschrijft hun beoogde langetermijninvestering in PostNL. Het bevestigt ook de steun van VESA Equity Investment in de strategie en het management van PostNL, zoals ook te lezen is in het bericht dat zij vandaag publiceren. Met de toevoeging van Martin Plavec krijgt de Raad van Commissarissen een waardevolle aanvulling op haar al bestaande kennis op het gebied van e-commerce en last mile bezorging.”

Over de voordracht van herbenoeming van Marike van Lier Lels zegt Jan Nooitgedagt: “Marike’s deskundigheid is de afgelopen vier jaren van grote waarde geweest voor PostNL. Wij willen haar kennis, ervaring en deskundigheid graag behouden in onze Raad.”

Martin Plavec (Tsjechische nationaliteit) is onder meer lid van de Executive Board van de DODO Group in Tsjechië, en Investment Manager bij VESA Equity Investments. Hij wordt beschouwd als een niet-onafhankelijk lid van de Raad van Commissarissen van PostNL.

Meer informatie

Dit persbericht bevat voorkennis in de betekenis van artikel 7 (1) van de EU Market Abuse Regulation. Bij verschillen tussen de Nederlandse en de Engelse versie is de Engelse versie leidend.