PostNL in bezwaar tegen boetebesluit ACM

Den Haag, 3 februari 2022 – PostNL tekent bezwaar aan tegen een boete van €2 miljoen die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft opgelegd aan het bedrijf. Wettelijk is bepaald dat ten minste 95 procent van de brievenbuspost de eerstvolgende dag moet worden bezorgd. PostNL haalde in 2019 dat percentage net niet, maar vindt dat er sprake was van overmacht vanwege onverwachte extra post uit het Sandd-netwerk. De ACM had daar rekening mee moeten houden.

Na de transactie in oktober 2019 om de postnetwerken van Sandd en PostNL samen te voegen, bleek het netwerk van Sandd niet meer in staat om grote hoeveelheden post te bezorgen. Voorafgaand aan de transactie was PostNL, vanwege wettelijke restricties op het uitwisselen van informatie, niet op de hoogte van de operationele stand van zaken bij Sandd.

Maatschappelijk belang

PostNL moest daarom onverwacht en eerder dan gepland veel extra post via zijn eigen netwerk bezorgen, terwijl de integratie van de netwerken nog niet was afgerond. Het ging hier om post waarvoor de wettelijke norm van 95 procent niet geldt maar die wel van groot maatschappelijk belang is, waaronder post van ziekenhuizen en overheidsinstanties. Uiteindelijk kwam PostNL hierdoor over 2019 0,3 procent te kort om aan de wettelijke norm te voldoen.

Bezwaar tegen het besluit

PostNL is van mening dat de ACM onvoldoende rekening heeft gehouden met de bijzondere omstandigheden in 2019. Het enige alternatief dat PostNL toen had, was om de post uit het? Sandd-netwerk te laten staan. In dat geval zouden veel brieven niet zijn bezorgd. Die keuze heeft PostNL niet gemaakt, want klanten moeten kunnen rekenen op een bereikbare, betrouwbare en betaalbare postbezorging. PostNL tekent dan ook bezwaar aan bij de ACM tegen dit boetebesluit. De boete komt ten laste van het boekjaar 2021 en heeft geen invloed op de voorlopige genormaliseerde EBIT voor 2021 die PostNL op 25 januari jl. heeft gepubliceerd.