PostNL meldt genormaliseerde EBIT van € 10 miljoen in tweede kwartaal

Den Haag

PDF press release (EN)
PDF persbericht (NL)

Financiële resultaten tweede kwartaal 2022

In € miljoen2e kw. 20212e kw. 2022% mutatiehalfjaar 2021Halfjaar 2022% mutatie
Omzet838746-11%1,8001,552-14%
Genormaliseerd EBIT6310-84%19343-78%
waarvan niet-terugkerend en gerelateerd aan Covid-19 verondersteld26(0)690
Vrije kasstroom54(43)21310
Genormaliseerd totaalresultaat5719-67%16953-69%

Hoofdpunten tweede kwartaal 2022

 • Hoge inflatie en impact op consumentenbestedingen beïnvloeden kosten en ontwikkeling e-commerce volumes 
 • Binnenlandse volumegroei bij Pakketten ~3%, exclusief eenmalig Covid-19 effect; volume per saldo -12,6% door ontbreken van Covid-19 effecten en door internationale activiteiten 
 • Volumes bij Mail in Nederland -7,4%, iets beter dan verwacht
 • Ontwikkeling vrije kasstroom weerspiegelt afstap genormaliseerde EBIT en fasering werkkapitaal
 • 20% verbetering CO2-efficiëntie 
 • Interimdividend 2022 vastgesteld op € 0,14 per aandeel
 • Outlook FY 2022:
  • genormaliseerde EBIT verwachting aangepast naar €145 miljoen - €175 miljoen
  • vrije kasstroom €110 miljoen - €140 miljoen, aan onderkant van oorspronkelijke bandbreedte

CEO statement

Herna Verhagen, CEO PostNL: “De huidige macro-economische en geopolitieke omgeving is uitdagend, in het bijzonder voor de logistieke sector. Dit leidt tot aanhoudende onzekerheid en beperkt de voorspelbaarheid van consumentengedrag. 

De aanhoudend hoge inflatie leidt tot stijgende brandstofprijzen en hogere arbeidskosten en dat heeft invloed op ons resultaat. We nemen extra maatregelen om de kosten te beheersen en passen ons aan aan de lastige externe omstandigheden. Het is duidelijk dat deze hogere kosten niet alleen goedgemaakt kunnen worden door verbeterde efficiency en productiviteit; de komende tijd zullen ook prijsaanpassingen nodig zijn. Intussen gaan we door met het aanpassen van de operatie aan het verwachte volumeniveau. Daarbij houden we vast aan de benodigde flexibiliteit en kwaliteit voor het piekseizoen, rekening houdend met een krappe arbeidsmarkt.

De inflatie zet de consumentenbestedingen onder druk, die sinds de heropening van de samenleving zijn verschoven naar diensten. Dat is zichtbaar in de ontwikkeling van de pakketvolumes en leidt tot onvoorspelbaarheid. Ons marktaandeel bleef stabiel. In dit lastige klimaat blijft Mail in Nederland een solide resultaatontwikkeling neerzetten.

Rekening houdend met de beperkte zichtbaarheid herzien we ons vooruitzicht voor de genormaliseerde EBIT in 2022. Door de investeringen aan te passen aan de volumeprognoses en ons werkkapitaal strikt te beheren gaan we ervan uit dat we een sterke vrije kasstroom realiseren, die naar verwachting aan de onderkant van de oorspronkelijke bandbreedte zal liggen. 

We gaan intussen onverminderd door met de uitvoering van onze strategie. De nadruk ligt daarbij op het bieden van een uitstekende ervaring voor onze klanten en het bieden van goede werkomstandigheden voor iedereen die bij en voor ons werkt, in lijn met de wet- en regelgeving en op een duurzame manier.”