PostNL publiceert agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2024

5 maart 2024, Den Haag

De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van PostNL N.V. wordt gehouden op 16 april 2024. De vergadering vindt plaats in hybride vorm. Op de agenda staan onder andere het voorstel tot enkele herbenoemingen, de bespreking van het jaarverslag, de goedkeuring van de jaarrekening, vaststelling van beloningsbeleid voor de raad van bestuur en raad van commissarissen en het dividendvoorstel van € 0,09 over het boekjaar 2023.

Voorgesteld wordt om KPMG te herbenoemen als accountant van PostNL voor de jaren 2025 en 2026. De agenda van de jaarvergadering bevat verder het voorstel tot herbenoeming van Ad Melkert en Jeroen Hoencamp als lid van de Raad van Commissarissen, de vaststelling van het beloningsbeleid voor de raad van bestuur en raad van commissarissen, en de vaststelling van het dividend over 2023.

Agenda

De agenda en overige relevante informatie zijn te vinden op onze website: https://www.postnl.nl/over-postnl/beleggers/aandelen/aandeelhoudersvergadering/.

Dividend

Als bovengenoemd voorstel wordt aangenomen, zullen de aandelen ex dividend handelen vanaf 18 april 2024. De registratiedatum is 19 april 2024. Aandeelhouders kunnen van 22 april 2024 tot en met 7 mei 2024, 17:45 uur (CET) hun keuze maken tussen uitkering van dividend in aandelen of in contanten. Als er geen keuze wordt gemaakt, zal het dividend in contanten worden betaald. De als stockdividend uit te keren aandelen worden volgestort ten laste van de agioreserve als onderdeel van de uitkeerbare reserves, vrij van bronbelastingen in Nederland. De omwisselverhouding geschiedt op basis van de naar volume gewogen gemiddelde koers (VWAP) van alle op Euronext Amsterdam verhandelde aandelen PostNL op 3, 6 en 7 mei 2024. Het streven is de waarde van het stockdividend, gebaseerd op VWAP, afhankelijk van afronding, premievrij te laten zijn. Er is geen handel in rechten op stockdividend. Het dividend zal vanaf 10 mei 2024 betaalbaar worden gesteld.