PostNL publiceert agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2019 en draagt Marike Van Lier Lels voor als lid van de RvC

5 maart 2019, Den Haag – De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van PostNL N.V. wordt gehouden op 16 april 2019 in Den Haag. Op de agenda staan onder andere het voorstel tot enkele (her)benoemingen, de bespreking van het jaarverslag, de goedkeuring van de jaarrekening en het dividendvoorstel van € 0,24 over het boekjaar 2018.

De Raad van Commissarissen draagt Marike van Lier Lels voor als lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn van vier jaar. Jan Nooitgedagt, voorzitter van de Raad van Commissarissen: “Wij zijn zeer verheugd met de voorgestelde benoeming van Marike van Lier Lels in onze Raad. Dankzij haar uitgebreide loopbaan, met bestuurs- en toezichtsfuncties bij uiteenlopende bedrijven, heeft zij inzicht en ervaring opgedaan in vele sectoren in Nederland. Daarmee kan zij veel waarde toevoegen aan onze besprekingen en besluitvorming.” Marike van Lier Lels vervult commissariaten bij Dura Vermeer, NS, Innovation Quarter en RELX.

Verder heeft Marc Engel de Raad van Commissarissen geïnformeerd dat hij met ingang van 1 oktober 2019 terug wenst te treden als lid van de Raad van Commissarissen van PostNL. De Raad van Commissarissen respecteert het besluit van Marc Engel en dankt hem mede namens de Raad van Bestuur voor zijn inzet en betrokkenheid. Marc Engel maakt sinds april 2013 deel uit van de Raad van Commissarissen van PostNL.

Agenda 

De agenda en overige relevante informatie zijn te vinden op onze website: https://www.postnl.nl/over-postnl/over-ons/onze-governance/aandeelhoudersvergadering/

De vergadering zal gehouden worden op dinsdag 16 april 2019 om 14.00 uur in het Marriott hotel Den Haag, Johan de Wittlaan 30 (2517 JR) te Den Haag.

Dividend

Als bovengenoemd voorstel wordt aangenomen, zullen de aandelen ex dividend handelen vanaf 18 april 2019. De dividend registratiedatum is 23 april 2019. Aandeelhouders kunnen van 24 april 2019 tot en met 8 mei 2019 hun keuze maken tussen uitkering van dividend in aandelen of in contanten. Als er geen keuze wordt gemaakt, zal het dividend in contanten worden betaald. De als stockdividend uit te keren aandelen worden volgestort ten laste van de agioreserve als onderdeel van de uitkeerbare reserves, vrij van bronbelastingen in Nederland. De omwisselverhouding geschiedt op basis van de naar volume gewogen gemiddelde koers (VWAP) van alle op Euronext Amsterdam verhandelde aandelen PostNL op 6, 7 en 8 mei 2019. Het streven is de waarde van het stockdividend, gebaseerd op VWAP, afhankelijk van afronding, premievrij te laten zijn. Er is geen handel in rechten op stockdividend. Het dividend zal vanaf 10 mei 2019 betaalbaar worden gesteld.

Disclaimer 

Dit persbericht bevat voorkennis in de betekenis van artikel 7 (1) van de EU Verordening marktmisbruik.

Gepubliceerd op 5 maart 2019 om 08.00 uur