PostNL publiceert agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2022

8 maart 2022, Den Haag – De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van PostNL N.V. wordt gehouden op dinsdag 19 april 2022. Met het oog op Covid-19 vindt de vergadering plaats in hybride vorm. Op de agenda staan onder andere het voorstel tot enkele benoemingen, de bespreking van het jaarverslag, de goedkeuring van de jaarrekening en het dividendvoorstel van € 0,42 over het boekjaar 2021.

Zoals eerder aangekondigd draagt de Raad van Commissarissen Hannie Vlug voor als lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn van vier jaar. De agenda van de jaarvergadering bevat verder het voorstel tot herbenoeming van Jan Nooitgedagt als lid van de Raad van Commissarissen, de bespreking van de herbenoeming van Pim Berendsen als CFO en lid van de Raad van Bestuur, en de vaststelling van het dividend over 2021.

Agenda

De agenda en overige relevante informatie zijn te vinden op onze website: https://www.postnl.nl/over-postnl/beleggers/aandelen/aandeelhoudersvergadering/. Om mogelijke risico’s voor de gezondheid van werknemers en aandeelhouders te vermijden, implementeert PostNL enkele maatregelen voor aandeelhouders die fysiek de vergadering wensen bij te wonen. Meer informatie hierover vindt u in de toelichting bij de agenda.

Dividend

Als bovengenoemd voorstel wordt aangenomen, zullen de aandelen ex dividend handelen vanaf 21 april 2022. De registratiedatum is 22 april 2022. Aandeelhouders kunnen van 25 april 2022 tot en met 10 mei 2022, 15:00 uur (CET) hun keuze maken tussen uitkering van dividend in aandelen of in contanten. Als er geen keuze wordt gemaakt, zal het dividend in contanten worden betaald. De als stockdividend uit te keren aandelen worden volgestort ten laste van de agioreserve als onderdeel van de uitkeerbare reserves, vrij van bronbelastingen in Nederland. De omwisselverhouding geschiedt op basis van de naar volume gewogen gemiddelde koers (VWAP) van alle op Euronext Amsterdam verhandelde aandelen PostNL op 6, 9 en 10 mei 2022. Het streven is de waarde van het stockdividend, gebaseerd op VWAP, afhankelijk van afronding, premievrij te laten zijn. Er is geen handel in rechten op stockdividend. Het dividend zal vanaf 12 mei 2022 betaalbaar worden gesteld.