PostNL publiceert agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2023

Den Haag – De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van PostNL N.V. wordt gehouden op 18 april 2023. De vergadering vindt plaats in hybride vorm. Op de agenda staan onder andere het voorstel tot enkele benoemingen, de bespreking van het jaarverslag, de goedkeuring van de jaarrekening en het dividendvoorstel van € 0,16 over het boekjaar 2022.

Zoals eerder aangekondigd draagt de Raad van Commissarissen Martin Plavec voor als lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn van vier jaar. De agenda van de jaarvergadering bevat verder het voorstel tot herbenoeming van Marike van Lier Lels als lid van de Raad van Commissarissen, de bespreking van de herbenoeming van Herna Verhagen als CEO en lid van de Raad van Bestuur, en de vaststelling van het dividend over 2022.

Agenda

De agenda en overige relevante informatie zijn te vinden op onze website: aandeelhouders vergadering/.

Dividend

Als bovengenoemd voorstel wordt aangenomen, zullen de aandelen ex dividend handelen vanaf 20 april 2023. De registratiedatum is 21 april 2023. Aandeelhouders kunnen van 24 april 2023 tot en met 9 mei 2023, 15:00 uur (CET) hun keuze maken tussen uitkering van dividend in aandelen of in contanten. Als er geen keuze wordt gemaakt, zal het dividend in contanten worden betaald. De als stockdividend uit te keren aandelen worden volgestort ten laste van de agioreserve als onderdeel van de uitkeerbare reserves, vrij van bronbelastingen in Nederland. De omwisselverhouding geschiedt op basis van de naar volume gewogen gemiddelde koers (VWAP) van alle op Euronext Amsterdam verhandelde aandelen PostNL op 5, 8 en 9 mei 2023. Het streven is de waarde van het stockdividend, gebaseerd op VWAP, afhankelijk van afronding, premievrij te laten zijn. Er is geen handel in rechten op stockdividend. Het dividend zal vanaf 11 mei 2023 betaalbaar worden gesteld.