PostNL stelt accountantswissel voor vanaf 2022

Den Haag, 21 december 2020 – De Raad van Commissarissen van PostNL stelt na een zorgvuldig proces voor om met ingang van 1 januari 2022 KPMG Accountants NV (KPMG) te benoemen als accountant van PostNL NV voor de jaren 2022 tot en met 2024. Deze benoeming zal aan de aandeelhouders van PostNL ter goedkeuring worden voorgelegd bij de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders die in april 2021 wordt gehouden. De Raad van Commissarissen stelt daarnaast voor Ernst & Young Accountants LLP te herbenoemen als accountant van PostNL NV voor het jaar 2021. Ook deze herbenoeming zal aan de aandeelhouders van PostNL ter goedkeuring worden voorgelegd bij de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders die in april 2021 wordt gehouden. Gedurende 2021 zal KPMG zich voorbereiden voor de transitie per 1 januari 2022.