Principeakkoord PostNL met CNV en BVPP over nieuwe cao’s

Den Haag, 6 januari 2023 - PostNL en vakorganisaties BVPP en CNV hebben een principeakkoord getekend over een nieuwe cao voor PostNL en een nieuwe cao voor zaterdagbestellers. Hierin is een loonstijging afgesproken oplopend tot 9,5 procent in totaal vanaf 1 april 2022. Ook volgt in februari 2023 een eenmalige uitkering van 1,5 procent van het jaarsalaris. De kaderleden van deze beide vakorganisaties zijn positief over de principeakkoorden en leggen ze daarom nu voor aan hun leden.

Loon en extra uitkeringen

Het principeakkoord omvat een structurele loonstijging oplopend tot 9,5 procent in twee jaar, waarbij geldt dat de laagste loonschalen er relatief het meeste bij krijgen. Het eerste deel van deze verhoging betaalde PostNL in december 2022 al uit. Daar komt vanaf 1 juni 2023 in drie stappen nog eens 5 procent loonsverhoging bij voor alle medewerkers die onder deze cao’s vallen. In 2023 gaat het om 2 procent in juni en 2 procent in september, en in januari 2024 om nog 1 procent. Verder wordt in de maand februari 2023 een eenmalige bruto uitkering uitbetaald van 1,5% van het jaarsalaris.

De pensioenpremie die medewerkers betalen, blijft tijdens de looptijd van deze cao gelijk en wordt niet verhoogd. Daarnaast zijn afspraken met de vakorganisaties gemaakt over tal van andere onderwerpen.

Tegemoetkoming voor woon-werkverkeer

De tegemoetkoming voor woon-werkverkeer wordt als volgt aangepast:

  • Vanaf 1 februari 2023 van €0,19 naar €0,21 netto per kilometer; en
  • Vanaf 1 januari 2024 van €0,21 naar €0,22 netto per kilometer.

Duurzame inzetbaarheid

Er komt een verlenging en verruiming van de volgende regelingen voor oudere medewerkers in de operatie:

  • De Regeling Duurzaam Doorwerken wordt verlengd, waardoor medewerkers minder kunnen werken met gedeeltelijk behoud van salaris en pensioenopbouw;
  • De Regeling voor Vervroegd Uittreden (3 jaar voor de AOW-leeftijd) wordt uitgebreid: meer medewerkers komen hiervoor in aanmerking en ook de hoogte van de uitkering gaat omhoog.

Goed werk- en opdrachtgeverschap

Op het gebied van werk- en opdrachtgeverschap zet PostNL de volgende stappen:

  • Het invoeren van (betaald) transitieverlof voor medewerkers die in gendertransitie zijn
  • Het invoeren van een rouwprotocol voor medewerkers die te maken krijgen met het verlies van een dierbare.

Ledenraadplegingen

De verwachting is dat de uitkomsten van de ledenraadplegingen van de vakorganisaties CNV en BVPP uiterlijk 20 januari 2023 bekend zijn. De cao voor PostNL geldt voor bijna 18.000 medewerkers van PostNL. De cao voor zaterdagbestellers betreft circa 200 medewerkers. Postbezorgers hebben een eigen cao. De nieuwe cao’s hebben een looptijd van 24 maanden. De cao’s gaan in op 1 april 2022 en eindigen op 31 maart 2024.“De volledige teksten van de principeakkoorden zijn hier en hier te lezen.”

Meer informatie

Dit persbericht bevat voorkennis of kan voorkennis bevatten in de betekenis van Artikel 7 (1) van de EU Market Abuse Regulation.