Reactie PostNL op uitkomst postdialoog

Den Haag - PostNL verwelkomt de aanbevelingen uit de postdialoog en de conclusies die staatssecretaris Keijzer daaraan verbindt. PostNL heeft in de dialoog de urgentie van aanpassing van de regelgeving benadrukt, gegeven de ingrijpende en onomkeerbare veranderingen binnen de Nederlandse postmarkt. De aanbevelingen zijn een goede stap om de postvoorziening ook op het platteland en in dunbevolkte gebieden in stand te houden.

Herna Verhagen, CEO van PostNL: “Het feit dat de staatssecretaris het belang onderschrijft van regelgeving die aansluit bij de sterk krimpende postmarkt is een belangrijke stap. Aanpassing van de huidige regelgeving is nodig om de bereikbaarheid en de betrouwbaarheid van de postvoorziening voor alle Nederlanders in de komende jaren te waarborgen. Consolidatie is daarbij onvermijdelijk. Het is de beste oplossing voor de betaalbaarheid van de postvoorziening en het op een sociale wijze omgaan met de volumedaling. Door de snelheid van de krimp van de postmarkt is snel handelen van de politiek van groot belang. De sector is gebaat bij heldere keuzes en maatregelen die consolidatie mogelijk maken.”

Het rapport en de brief zijn net verschenen; PostNL zal zich verder verdiepen in de bevindingen en aanbevelingen. De verdere stappen zijn afhankelijk van de snelheid waarmee aanpassing van regelgeving en andere maatregelen wordt gerealiseerd. PostNL wil graag samen met alle betrokken partijen werken aan de noodzakelijke vervolgstappen en blijft daarbij de belangen van klanten, medewerkers, aandeelhouders en alle andere betrokkenen zorgvuldig afwegen.

De brief van de staatssecretaris geeft PostNL nu geen aanleiding om de verwachte financiële impact van de ACM-maatregelen aan te passen. Datzelfde geldt voor het verwachte onderliggend cash bedrijfsresultaat voor 2018 en de ambitie voor het onderliggend cash bedrijfsresultaat voor 2020.

Lees meer in de brief gedateerd op 15 juni 2018