Vakorganisaties stemmen in met nieuwe cao PostNL

Den Haag, 6 januari 2023 - PostNL en vakorganisaties BVPP en CNV hebben een principeakkoord getekend over een nieuwe cao voor PostNL en een nieuwe cao voor zaterdagbestellers. Hierin is een loonstijging afgesproken oplopend tot 9,5 procent in totaal vanaf 1 april 2022. Ook volgt in februari 2023 een eenmalige uitkering van 1,5 procent van het jaarsalaris. De kaderleden van deze beide vakorganisaties zijn positief over de principeakkoorden en leggen ze daarom nu voor aan hun leden.

De nieuwe cao’s, waarover op 6 januari een princiepakkoord werd bereikt, worden volgende week ondertekend door PostNL en de twee vakorganisaties. Boven op de loonstijging volgt in februari 2023 een eenmalige uitkering van 1,5 procent van het jaarsalaris. Verder is onder meer afgesproken dat de pensioenpremie die medewerkers betalen, tijdens de looptijd van deze cao's niet omhooggaat.

Zie voor meer informatie over het principeakkoord: Principeakkoord PostNL met CNV en BVPP over nieuwe cao’s .