Remuneratie

Raad van Bestuur

Op 16 april 2024 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ingestemd met het beloningsbeleid van de Raad van Bestuur. Het doel van dat beleid is om gekwalificeerde bestuursleden aan te trekken, te belonen en te behouden die onze purpose, ambitie, strategie, doelen en cultuur formuleren en implementeren. Het beloningsbeleid van de Raad van Bestuur is gebaseerd op de volgende principes:

Afstemming

Het beloningsbeleid is afgestemd op de belangen van meerdere stakeholders en ondersteunt zowel de korte- als de langeretermijndoelstellingen. Tegelijkertijd wordt ook rekening gehouden met de maatschappelijke context.

Transparantie

Het beloningsbeleid en de uitvoering daarvan zijn duidelijk en praktisch.

Compliance

PostNL houdt zich aan de hoogste normen van deugdelijk ondernemingsbestuur en leeft de wet- en regelgeving na.

Eenvoud

Het beloningsbeleid en de uitvoering daarvan zijn eenvoudig en voor alle stakeholders makkelijk te begrijpen.

Duurzaamheid

Het beloningsbeleid is afgestemd op de duurzaamheidsdoelstellingen en bevordert de bedrijfsverantwoordelijkheid van PostNL.

Download het meest recente remuneratiebeleid van de Raad van Bestuur

Raad van Commissarissen

Op 16 april 2024 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ingestemd met het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen, in overeenstemming met de tabel hieronder.

Jaarlijkse bestuursvergoeding (exl. BTW)
Voorzitter € 65,000
Lid € 47,500
Jaarlijkse commissievergoedingen (exl. BTW)
Voorzitter Auditcommissie € 10,000
Voorzitter Remuneratie / Nominatiecommissie / ESG-commissie € 9,000
Lid Auditcommissie € 7,500
Lid Remuneratie / Nominatiecommissie / ESG-commissie € 6,000

De vergoedingen worden bij elkaar opgeteld. Dat wil zeggen, als een commissaris zitting heeft in meerdere commissies, deze de bestuursvergoeding ontvangt plus de som van de relevante commissievergoedingen. Bij de benoeming of het aftreden van een commissaris in de loop van een jaar is een pro rata vergoeding van toepassing.

Alle door de commissarissen in redelijkheid gemaakte kosten voor de uitoefening van hun verplichtingen worden aangemerkt als beroepskosten en worden tegen kostprijs vergoed. Aan een commissaris kan een (afscheids)geschenk worden toegekend.

Download het meest recente remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen

Bekijk het meest recente remuneratierapport