PostNL Bijzondere Momenten Fonds

Een steuntje in de rug

Te veel mensen staan er alleen voor. Door eenzaamheid en gebrek aan contact bijvoorbeeld. Wij willen die mensen een steuntje in de rug bieden. Samen met goede doelen en verenigingen werken we aan meer verbinding in de samenleving.

Zo doen we dat

Post- en pakketbezorgers van PostNL komen iedere dag in elke straat. Door gebruik te maken van dit hechte netwerk kunnen we bijdragen aan meer verbondenheid, contact en aandacht voor elkaar in de samenleving. Zo bezorgen we bijzondere momenten.

Projecten met impact

Samen met maatschappelijke organisaties werken we aan projecten die ertoe doen. Projecten waarbij mensen die het moeilijk hebben, een steuntje in de rug krijgen. Zo bezorgen we cadeaus voor Stichting Jarige Job en kaarten voor het Ouderenfonds en je vindt ons ook bij de buurthuiskamers van het Leger des Heils.

Sport- en feestpakketten

"Ik ben Marcos Bergsma en ik help de 6000 sport- en feestpakketten van de Koningsspelen bezorgen bij scholen. Het is geweldig om te zien hoe de kinderen reageren. Ze springen, dansen, gillen, geweldig!"

100 jaar kinderpostzegels

Elk jaar gebeurt er iets bijzonders: duizenden kinderen gaan van deur tot deur om postzegels te verkopen. Met de opbrengst van de kinderpostzegelactie geeft Stichting Kinderpostzegels superkracht aan kinderen die dat goed kunnen gebruiken. Deze editie is extra bijzonder, want kinderpostzegels bestaan 100 jaar!

Dit zijn wij

Het bestuur bestaat uit betrokken PostNL’ers en externe leden uit de maatschappij. Mensen die willen verbinden en willen bijdragen aan een samenleving waarin we allemaal meedoen. Door onze krachten te bundelen maken we nog meer impact. Het PostNL Bijzondere Momenten Fonds zet zich in voor het algemeen nut, zonder winstoogmerk. Het heeft daarom de ANBI-status.

In cijfers

 1. 30.000 verjaardagscadeaus

  We halen meer dan 30.000 verjaardagscadeaus op voor kinderen die het thuis minder breed hebben.
 2. 250.000 kerstkaartjes

  We leveren lespakketten af waarmee schoolkinderen 250.000 kerstkaartjes maken voor de Grote Kerstkaartenactie van het Ouderenfonds.
 3. 50 gemeenten

  In 50 gemeenten zijn bezorgers alert op signalen van eenzaamheid.

 4. 6000 pakketten

  We bezorgen 6000 pakketten bij basisscholen voor de Koningsspelen.

Vragen of opmerkingen?

Neem voor vragen of opmerkingen over het PostNL Bijzondere Momenten Fonds contact met ons op via e-mail.