Onze medewerkers

Ruimte voor iedereen

Wij zijn PostNL. Je favoriete bezorger. We bezorgen 1,1 miljoen pakketten en 6,9 miljoen brieven per dag. Zo verbinden we mensen en bedrijven wereldwijd. Daar hebben we onze 33.500 medewerkers hard voor nodig. Stuk voor stuk collega's die waardevol zijn voor ons bedrijf. Daarom zorgen we voor een aantrekkelijke en veilige werkplek. Een plek waar mensen zichzelf kunnen zijn.

Elke dag op pad

Elke dag bezorgen 5000 pakketbezorgers pakketten in heel Nederland. Van Hulst tot Holwerd. En van dinsdag tot en met zaterdag bezorgen ruim 15.000 postbezorgers vanuit ongeveer 2300 depots post in alle straten van Nederland. We kennen Nederland beter dan onze eigen broekzak.

Inclusiviteit op de werkvloer

Wie al deze mensen zijn? We willen een afspiegeling zijn van de maatschappij. Een plek waar iedereen zich thuis kan voelen. Waar ook in ons bedrijf. Dat is cruciaal om een gezonde en duurzame werkomgeving te bieden. Daarom ondertekenden we onder andere de Charter Diversiteit en de Charter Talent naar de Top. En zijn we aangesloten bij het diversiteitsportaal van de SER. Daarmee verbinden we ons aan meer diversiteit op de werkvloer. En dat doen we ook intern, onder meer met:

  • ons vrouwennetwerk Women’s Inclusion Network
  • ons LHBTIQ+-netwerk PostNL Pride
  • ons Young PostNL-netwerk
  • 3D-analyses van teams

Daarnaast geven we ook verschillende cultuurtrainingen, zoals Multicultureel vakmanschap en Interculturele communicatie. Ook doen we elke 4 jaar onderzoek naar diversiteit en inclusie onder onze medewerkers. Samen met marktonderzoeksbureau Ipsos ontwikkelden we de Diversiteitsindex. Deze index vertelt in welke mate collega’s zich geaccepteerd voelen en gelijke kansen krijgen. Meerdere organisaties hebben dit onderzoek overgenomen waardoor er een landelijke benchmark ontstaat.

Meer weten? Lees over ons diversiteits- en inclusiebeleid.

Zo creëren we een plek waar iedereen zichzelf kan zijn

  • We zetten ons in voor gendergelijkheid
  • Als een van de eerste bedrijven hebben we betaald transitieverlof
  • We zorgen dat mensen hetzelfde loon ontvangen voor hetzelfde werk
  • We hebben een zerotolerancebeleid tegen discriminatie

Over PostNL Pride

Bij ons is iedereen gelijk. Welke afkomst, huidskleur, geslacht of seksuele geaardheid je ook hebt. Om er bijvoorbeeld voor te zorgen dat onze LHBTIQ+-collega’s zich bij ons thuis voelen, hebben we PostNL Pride. Zo organiseren we activiteiten rond Coming-Outdag. Uit onderzoek blijkt dat 89% van onze internationale LHBTIQ+-collega’s zich geaccepteerd voelt bij PostNL. Bekijk de video waarin onze CEO Herna vertelt over Coming-Outdag:

De veiligheid en gezondheid van onze mensen

Gezonde en betrokken medewerkers maken ons bedrijf. Daarom hebben we een gezondheidsbeleid. Dat helpt ons om onze doelen te bereiken. Want we willen dat onze medewerkers gezond en fit blijven, met een juiste werk-privébalans. Nu en in de toekomst. Lees er meer over in onze beleidsverklaring.

Een paar cijfers: onze Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR) in 2023 was 2,03. Dit cijfer zegt iets over de veiligheid van ons personeel. Het staat voor het aantal arbeidsongevallen dat zorgt voor verzuim per 1 miljoen gewerkte uren. In 2020 was onze LTIFR 2,23, in 2021 was het 1,83, en in 2022 was het 1,9.

De cao's van PostNL

We zijn een van de grootse werkgevers in Nederland en hebben 3 cao's. De cao voor PostNL geldt voor bijna 18.000 medewerkers, de cao voor postbezorgers voor ruim 15.000 postbezorgers en de cao voor zaterdagbestellers voor ongeveer 300 medewerkers. Daarnaast hebben we nog een paar kleinere cao’s voor bedrijfsonderdelen die onder PostNL vallen.

De juiste mensen op de juiste plek

We willen succesvol zijn met de juiste mensen op de juiste plek. Van onze bezorgers tot onze HR-adviseurs en van onze sorteerders tot onze inkoopmanagers. Daarom moedigen we elke medewerker aan om te groeien. Bij ons en in hun persoonlijke leven. Door vertrouwen te geven en het heft in eigen hand te nemen. Alle collega's kunnen bijvoorbeeld gebruikmaken van onze PostNL Academy. Ze kiezen zelf welke opleiding of cursus ze willen doen.

Talent- en Performance Management

Bij PostNL willen we alle medewerkers en hun talenten kennen, benutten en laten groeien. Onze jaarlijkse Talent- en Performance Cyclus helpt leidinggevenden om het juiste talent op de juiste plek en op het juiste moment te plaatsen. De stappen de we hiervoor nemen, leggen we voor alle medewerkers vast in onze hr-managementsystemen. Zo blijft PostNL een geweldige werkplek waar medewerkers kunnen leren en groeien. En dat draagt weer bij aan onze ambitie om jouw favoriete bezorger te zijn.

Beoordelingen voor medewerkers vanaf schaal 5

Medewerkers vanaf schaal 5 hebben regelmatig individuele check-ins en ontwikkelgesprekken met hun manager. Ook zijn er jaarlijkse waarderingsgesprekken om prestaties en ambities te bespreken. Op teamniveau bespreken managers samen met het managementteam de prestaties en talentontwikkeling tijdens waarderings- en talent reviews. En daarnaast vinden binnen de 100 agile teams continu gesprekken plaats over doelstellingen, verbetering en ontwikkeling (agile conversations). Zo krijgen we een goed beeld van het aanwezige talent, en dat helpt ons om effectieve opvolgingsplannen te maken.

Beoordelingen voor medewerkers tot schaal 5

Leidinggevenden voeren minimaal 1 keer per jaar een functioneringsgesprek met medewerkers tot schaal 5. Tijdens deze gesprekken komen onderwerpen zoals werkplezier, resultaten en ontwikkeling aan bod. Deze functioneringsgesprekken zorgen ervoor dat medewerkers goed begeleid worden en zich kunnen blijven ontwikkelen binnen PostNL.