Menu

Onze mensen

Ruimte voor iedereen

Ons bedrijf telt in totaal 46.300 medewerkers, en we zijn in Nederland zelfs een van de grootste werkgevers. Zonder al deze medewerkers is er geen PostNL: zij maken ons bedrijf tot een succes. Daarom zorgen we voor een aantrekkelijke en veilige werkomgeving. Een omgeving waarin mensen tot hun recht komen.

We zijn trots op ons 220-jarig bestaan en waar we voor staan. Het is onze ambitie om de favoriete bezorger te zijn en het is ons doel om iedereen een bijzondere momenten te bezorgen. We herschreven in 2018 onze ambitie en ontwikkelden de leidende principes voor ons gedrag. Dat zorgt ervoor dat iedereen binnen PostNL dezelfde kant op beweegt en focust op de dezelfde doelen. Ze geven richting aan wat we doen, de klantbelevering waar we naar streven en hoe we samenwerken.

Duurzame inzetbaarheid

De juiste mensen op de juiste plek: dat is heel belangrijk voor de toekomst van ons bedrijf. Van technisch operators die de sorteermachines bedienen tot de senior managers die de strategie uitzetten. Daarom stimuleren we medewerkers om zichzelf te blijven ontplooien – op persoonlijk en professioneel vlak – en zo aan hun eigen duurzame inzetbaarheid te werken. Alle medewerkers hebben toegang tot de PostNL Academy, een interne digitale portal met tal van opleidingen en cursussen beschikbaar zijn, waar medewerkers zelf geschikte modules kunnen kiezen.

Ruimte voor talent

Een belangrijk onderdeel van ons HR-beleid is het herkennen van talenten en deze mensen de kans geven zich te ontplooien. In het kader van de Performance Cyclus spreken medewerkers hun managers elkaar regelmatig uitgebreid over hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Ook onze talentprogramma’s richten zich specifiek op het versnellen van de persoonlijke en leiderschapsontwikkelingen en dragen bij aan de interne doorstroom naar het senior management.

Diversiteit op de werkvloer

Met een divers personeelsbestand willen wij een afspiegeling van de maatschappij zijn, én een plek waar iedereen zich kan thuis voelen, in alle lagen van het bedrijf. Dat is een voorwaarde om een gezonde, duurzame werkomgeving te bieden. Om dat te onderstrepen hebben we de Charter Diversiteit ondertekend, waarmee we beloven ons in te zetten voor meer diversiteit op de werkvloer. Dat doen we op verschillende manieren, zoals de trainingen Multicultureel Vakmanschap en Interculturele communicatie en de introductie van een diversiteitsindex (met een score van 64%), ons interne Women’s Inclusion Network (WIN) en het LHBTIQ+-netwerk PostNL Pride. Ook onderhouden we een succesvolle samenwerking met sociale werkplaatsen en bieden we werk aan zo’n 650 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Meer over ons diversiteit en inclusiebeleid kunt u lezen in onderstaand document.

Diversiteit en inclusiebeleid

PostNL Pride

PostNL is een divers bedrijf. Hier is iedereen gelijk, ongeacht afkomst, huidskleur, sekse of geaardheid. Om te zorgen dat bijvoorbeeld onze LGTB-collega’s (lesbian, gay, transgender, bisexual) zich bij ons thuisvoelen, ondersteunt PostNL deelname aan het LHBTIQ+-netwerk PostNLPride. Ook ontwikkelen we al jaren activiteiten rond Coming Out Day. Uit onderzoek blijkt dat van onze internationale LGTB-collega’s 89% zich geaccepteerd voelt bij PostNL.