Onze mensen

Ruimte voor iedereen

We tellen in totaal ruim 49.000 medewerkers, en zijn in Nederland zelfs een van de grootste werkgevers. Zonder al deze medewerkers is er geen PostNL: zij maken ons bedrijf tot een succes. Daarom zorgen we voor een aantrekkelijke en veilige werkomgeving. Een omgeving waarin mensen tot hun recht komen.

Vier cultuurwaarden

We hebben vier cultuurwaarden, die belangrijk zijn om onze ambities voor de toekomst waar te maken. Zodat we een bedrijf zijn waar medewerkers het verschil kunnen maken voor onze klanten. 

  • Samenwerken voor EénPostNL 
  • Besluiten nemen op basis van feiten 
  • Verantwoordelijkheid nemen 
  • Innovatief en klantgericht zijn 

Hóe deze cultuurwaarden een plek krijgen in de dagelijkse praktijk en echt effect hebben, is net zo belangrijk. Daarom leggen we de cultuurwaarden vast in onze jaarplannen, zodat ze onderdeel worden van onze way of working. We vertalen ze naar leiderschapscompetenties, die de basis vormen van onze talentprogramma’s en onderdeel zijn van onze manier van beoordelen. Daarnaast vragen we vragen medewerkers in de jaarlijkse Betrokkenheidsmonitor in hoeverre we al volgens de cultuurwaarden werken, en gebruiken die feedback om onze aanpak verder te verbeteren.

Duurzame inzetbaarheid

De juiste mensen op de juiste plek: dat is heel belangrijk voor de toekomst van ons bedrijf. Van technisch operators die de sorteermachines bedienen tot de senior managers die de strategie uitzetten. Daarom stimuleren we medewerkers om zichzelf te blijven ontplooien – op persoonlijk en professioneel vlak – en zo aan hun eigen duurzame inzetbaarheid te werken. Alle medewerkers hebben toegang tot de PostNL Academy, een interne digitale portal met tal van opleidingen en cursussen beschikbaar zijn, waar medewerkers zelf geschikte modules kunnen kiezen. 

Om een gezond en flexibel bedrijf te zijn, moeten we ook krimpen als organisatie en het werk met minder mensen doen. Die beweging zet zich continu voort. Voor de mensen die ons moeten verlaten, hebben we in 2006 Mobility opgericht: een intern mobiliteitsbureau dat medewerkers ondersteunt naar een nieuwe stap buiten PostNL. Mobility biedt bijvoorbeeld begeleiding, training, budgetten, stages en contact met potentiële nieuwe werkgevers. Op die manier hebben we sinds de start al meer dan 8.000 mensen aan een nieuwe baan buiten PostNL kunnen helpen.

Case Mobility

Interview: Afscheid na 38 jaar

Ruimte voor talent

Een belangrijk onderdeel van ons HR-beleid is het herkennen van talenten en deze mensen de kans geven zich te ontplooien, en zo de toekomstige leiders de ruimte te geven door te groeien. Dit is van vitaal belang voor de groei en gezonde toekomst van ons bedrijf. In het kader van de Performance Cyclus spreken medewerkers hun managers elkaar jaarlijks uitgebreid over hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. 

Ook is er veel aandacht voor veelbelovende medewerkers. Zo benoemen en spreken we talenten in onze Talent Reviews en Resource Committees. Onze talentprogramma’s richten zich specifiek op het versnellen van de persoonlijke en leiderschapsontwikkelingen en dragen bij aan de interne doorstroom naar het senior management. Zo startten in 2015 veertig talentvolle graduates in ons Young Executive Program (YEP) .

Daan Koek

Interview: Innoveren met een goed idee

Betrokken medewerkers

Betrokken medewerkers zijn goud waard. Zij voelen zich verantwoordelijk voor hun werk, vinden dat ze een waardevolle bijdrage aan het bedrijf kunnen leveren en werken goed samen. Daarom voeren we elk jaar een uitgebreide enquête onder alle medewerkers uit, waarin we meten hoe betrokkenheid van medewerkers binnen de verschillende lagen en afdelingen van het bedrijf zich ontwikkelt. De resultaten van deze enquête vormen belangrijke input voor ons interne cultuurprogramma, en we zorgen dan ook voor zorgvuldige terugkoppeling naar alle medewerkers. In 2015 is de medewerkersbetrokkenheid gestegen van 60 naar 64 procent, en we streven ernaar deze lijn omhoog voort te zetten.

Diversiteit op de werkvloer

Met een divers personeelsbestand willen wij een afspiegeling van de maatschappij zijn, én een plek waar iedereen zich kan thuis voelen, in alle lagen van het bedrijf. Dat is een voorwaarde om een gezonde, duurzame werkomgeving te bieden. Om dat te onderstrepen tekenden we in 2015 de Charter Diversiteit, waarmee we beloven ons in te zetten voor meer diversiteit op de werkvloer. Dat doen we op verschillende manieren, zoals: 

  • Multicultureel Vakmanschap en Interculturele Communicatie: een training voor het omgaan met en leidinggeven aan multiculturele medewerkers. Professionals staan stil bij verschillende dilemma’s in het dagelijks werk, zodat ze bewuste en eenduidige keuzes leren maken. 
  • In 2015 is een programmamanager Diversiteit en Inclusie aangesteld, om bij te dragen aan onze ambitie meer mensen met een multiculturele achtergrond voor managementfuncties aan te nemen. 
  • Women’s Inclusion Network (WIN): hiermee bieden we extra aandacht en ondersteuning aan ambitieuze vrouwelijke medewerkers binnen de organisatie. Mede door deze inspanningen hebben we het aantal vrouwen op hoge managementposities in 2015 zien stijgen van 21 naar 23 procent. 
  • PostNL Pride: ons interne LGBT-netwerk, waarmee we ons binnen en buiten het bedrijf inzetten voor meer zichtbare diversiteit op de werkvloer. Zo doen we jaarlijks mee met de Canal Parade in Amsterdam. In 2015 behaalde PostNL Pride de eerste plaats in de categorie ‘Overigen’ in het wereldwijde onderzoek ‘Workplace Pride Benchmark’.
  • We hebben al zeven jaar een succesvolle samenwerking met sociale werkplaatsen. In dat kader bieden we werk aan 650 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij sorteren op 16 locaties in Nederland zo’n 85 procent van onze pakketten.

Case Inclusion

Interview: Vrouwennetwerk WIN