Onze stakeholders

Continu het gesprek aangaan

Bij PostNL onderhouden wij niet alleen een nauwe relatie met onze klanten en medewerkers, maar ook met een groot netwerk van andere belangrijke stakeholders. Denk aan contractors, leveranciers, gemeenten, aandeelhouders, NGO’s en brancheverenigingen. Ze zijn een belangrijke schakel om inhoud te geven aan onze lange termijn waarde strategie. 

Al jaren zijn we dagelijks met onze stakeholders in contact over ons beleid, verschillen en overeenkomsten in inzichten en onze samenwerking en gemeenschappelijke belangen. Dit doen we op verschillende manieren.

  • We organiseren jaarlijks een formele dialoog met onze stakeholders over verschillende maatschappelijke thema’s. Deze stakeholderdialogen leveren voor ons waardevolle input op over de inzichten en prioriteiten en verwachtingen van onze stakeholders. Dit helpt ons te bepalen op welke onderwerpen we moeten inzetten en hoe we daarin een positief verschil kunnen maken. En in het verlengde daarvan: hoe we ons beleid kunnen aanscherpen. 
  • Vervolgens betrekken we onze stakeholders bij verbeteringen die we doorvoeren op het gebied van duurzaamheid en andere onderwerpen. Zodat onze gezamenlijke stappen actueel, zinvol én relevant zijn.

Materialiteitsmatrix

PostNL beschouwt alle gespreksonderwerpen met stakeholders als relevant. De openbaarmakingen in ons jaarverslag zijn gebaseerd op de meest belangrijke besproken onderwerpen. Om te bepalen wat het meest belangrijk is, voeren we eerst een materialiteitsanalyse uit om prioriteit te geven aan de onderwerpen. Deze presenteren we in een materialiteitsmatrix.

Bekijk de volledige materialiteitsanalyse en -matrix in het jaarverslag