Menu

Onze strategie

Onze strategie is erop gericht om uit te groeien tot dé aanbieder van post- en logistieke e-commerce diensten in de Benelux. Het is onze ambitie om de favoriete bezorger van de Benelux te zijn.

PostNL is een mensenbedrijf. Onze mensen spelen dan ook een onmisbare rol in onze strategie. Bij PostNL creëren we een werkklimaat waarin medewerkers de kans krijgen om hun vaardigheden te ontwikkelen en met de juiste middelen te werken. Samen zorgen we voor de juiste klantervaring. Om simpel en slim te kunnen opereren, versnellen we de digitalisering van het klanttraject en onze logistieke netwerken en processen. We blijven tegelijkertijd ons bedrijfsmodel en onze netwerkcapaciteit ontwikkelen om onze groei beter te benutten en een solide en duurzame financiële prestatie neer te kunnen zetten.

Onze belangrijkste speerpunten:

  • Groei e-commerce realiseren
  • Capaciteit managen
  • Slimme logistieke oplossingen leveren
  • Betere interactie met klanten
  • Inspelen op veranderende klantbehoeftes door versnelde innovatie van het business model

Om uit te kunnen groeien tot de favoriete bezorger moeten we de klant de best mogelijke logistieke netwerkoplossingen bieden. Vanwege de groei in e-commerce investeren we in en managen onze netwerkcapaciteiten. We verbeteren de kwaliteit van onze diensten en onze operationele efficiëntie om zo de verwachtingen van de klant te kunnen overtreffen. En we gebruiken data en digitalisering om ons bedrijfsmodel te innoveren, alsook om onze diensten en oplossingen, onze logistieke processen en onze fijnmazige netwerken te verbeteren. Dat alles helpt onze klanten om hun bedrijf uit te bouwen en tot bloei te brengen.

Willen we meer voor de klant betekenen, dan zullen we met oplossingen moeten komen die aan de zakelijke wensen en behoeften van die klant tegemoetkomen. Dat betekent slimme logistieke oplossingen. Dat de verzendingen van die klant snel, efficiënt en duurzaam worden gedaan, van ophalen tot bezorgen. Dat betekent ook een versterking van de interactie met de klant door data en de juiste digitale oplossingen te ontwikkelen. Waar en wanneer de klant die maar nodig heeft. En dat betekent dat we het voortouw nemen door ons bedrijfsmodel te vernieuwen en door innovatieve waarde proposities in de markt te zetten.

Belangrijkste strategische doelen

  • Zeker stellen van een duurzaam en solide postbedrijf
  • Gemotiveerde mensen aantrekken en behouden
  • Reduceren van onze impact op het milieu
  • Generen van winstgevende groei en duurzame cashflow

Binnen Pakketten willen we de groei van de markt voor e-commerce mede helpen vormgeven en ons concentreren op de balans tussen volume en waarde, onder andere door nieuwe markten te ontwikkelen, nieuwe verpakkingsoplossingen te bedenken en nieuwe bezorgopties aan te bieden. We investeren daarnaast in onze eigen bedrijfsactiviteiten, zoals onze netwerkcapaciteit en digitale oplossingen, waardoor we onze efficiëntie vergroten en de dienstverlening aan de klant verbeteren. Gedacht kan dan worden aan in - house distributiecentra voor klanten of de bouw van nieuwe sorteercentra waar alleen kleine pakketten worden verwerkt.

Bij onze internationale activiteiten bieden we klant en consument toegang tot de groeiende internationale markt voor e-commerce. Zo gaat Spring in 2020 de portefeuille (verder) diversifiëren. Klanten krijgen meer opties met een toegevoegde waarde. Voor maximale operationele efficiëntie blijven we op zoek naar synergiën tussen onze netwerken en bedrijfsonderdelen.

Bij onze postactiviteiten werken we voortdurend aan de verbetering van de klantervaring in een dalende markt. We versterken onze operational excellence en realiseren kostenbesparingen door onze processen te optimaliseren en onze flexibiliteit te vergroten (onder andere door intensiever gebruik te maken van automatische sortering via onze SMX-apparatuur) en door de introductie van de ‘Nieuwe route van de post’ in al onze postactiviteiten. Ook maken we gebruik van data en IT om te innoveren. We breiden onze digitale capaciteiten (zoals onze app) verder uit en blijven daardoor aantrekkelijk in de huidige digitale samenleving.