Menu

Onze strategie

Versnelde transformatie

PostNL verandert van een traditioneel postbedrijf in een postale en logistieke e-commerce dienstverlener. Trends in de samenleving zoals digitalisering en de wereldwijde groei van e-commerce spelen een grote rol in die transformatie. En deze transformatie versnelt zich. Het zwaartepunt van ons bedrijf verschuift van post naar pakketten en logistiek. Daarnaast hebben we steeds meer online contact met bedrijven en consumenten.

Herna Verhagen, CEO: Ik vertrouw erop dat wij een goede balans blijven vinden tussen het aanpassen van onze dienstverlening in de uitdagende Nederlandse postmarkt en de groei en ontwikkeling van onze logistieke e-commerce activiteiten. Zodat we waardevol blijven voor consumenten, zakelijke klanten en andere stakeholders.

Investeren in pakketten en logistiek

We blijven investeren in de technologie en infrastructuur die nodig is om de groeiende e-commerce markt te kunnen bedienen, omdat we verwachten dat die groei doorzet. In 2017 openden we in Nieuwegein het 19e pakkettensorteercentrum, onze grootste en meest duurzame in Nederland. Ook in België investeren we in sorteercentra zodat we ook daar meer diensten kunnen aanbieden en efficiënter kunnen werken. We verbeteren ons pakkettennetwerk en de bereikbaarheid in België, zodat we door de hele Benelux dezelfde kwaliteit kunnen bieden. Bij het uitbreiden en vernieuwen van onze netwerken, streven we ernaar onze milieuvoetafdruk te verkleinen. We investeren in schonere voertuigen en efficiëntere routes. In onze duurzame pakkettensorteercentra proberen we 40 procent van het energieverbruik op te wekken met zonnepanelen.

Herna Verhagen: We zijn goed op weg naar realisatie van ons doel: we verwachten dat in 2020 tenminste 50 procent van onze omzet gerelateerd is aan e-commerce.

Profiteren van wereldwijde e-commerce

Internationaal ligt onze focus op de groei van onze activiteiten in de e-commercemarkt die wereldwijd hard groeit. Dat doen we met onze cross-border activiteiten door de inzet van ons internationale verkoopnetwerk en samenwerking met internationale logistieke partners. Daarnaast versterken we het pakkettennetwerk in Italië en de postnetwerken in Italië en Duitsland.

Kostenbesparingen en efficiency

PostNL wil de postvoorziening in heel Nederland betrouwbaar en bereikbaar houden. Tegelijkertijd dalen de volumes op de postmarkt al jaren doordat mensen steeds minder post versturen als gevolg van de opkomst van email en social media. Dat maakt het voor PostNL noodzakelijk om scherp op de kosten te letten en zo efficiënt mogelijk te opereren. 

We blijven daarom innoveren en hebben ons sorteerproces verder geautomatiseerd, waardoor kosten bespaard worden. Ook wordt het brievenbussennetwerk aangepast aan de dalende volumes, waarbij we in overleg met lokale gemeenten en belanghebbenden kijken naar de optimale locaties van brievenbussen. Zo kunnen we de noodzakelijke prijsverhoging van de postzegels beperkt houden. Op deze manier zorgen we ervoor dat de postvoorziening in Nederland voor iedereen bereikbaar en betaalbaar blijft, met behoud van de gewenste kwaliteit en service. 

Tegelijkertijd wordt in deze sterk krimpende markt met regelgeving kunstmatig concurrentie gestimuleerd. Dit leidt er uiteindelijk toe dat er steeds meer verschillende postbodes door de straten gaan lopen die steeds minder post te bezorgen hebben. Dat gaat ergens pijn doen en uiteindelijk heeft niemand daar baat bij: de postbezorgers niet, de Nederlandse bevolking niet en de postbedrijven niet.

Herna Verhagen: Door de grote veranderingen in de Nederlandse postmarkt en de verwachte verdere daling van de hoeveelheid post die wordt verstuurd, moet de postwetgeving zo snel mogelijk worden aangepast om een duurzame postmarkt te garanderen. Om betrouwbaarheid en toegankelijkheid van post te blijven garanderen en om goede arbeidsomstandigheden in deze krimpende markt te kunnen blijven bieden, menen wij dat consolidatie van postnetwerken in Nederland op termijn onvermijdelijk is.

Groeien op drie domeinen

De enorme groei van e-commerce, maatschappelijke veranderingen als vergrijzing en individualisering en de opmars van nieuwe technologieën, bieden ons kansen om te groeien. In drie ontwikkelingen in de samenleving zien we kansen voor groei: in de groei van e-commerce, in de verbinding en ontwikkeling van wereldwijde logistieke netwerken en in een verbonden samenleving. Hier kijken we naar mogelijkheden die nauw aansluiten aan onze bestaande activiteiten, maar kijken we ook verder vooruit, naar activiteiten die verder weg liggen van onze huidige post- en logistieke oplossingen.

Herna Verhagen: Elke dag zie ik voorbeelden van de inspanningen die onze mensen leveren en de ideeën en oplossingen waarmee zij voor de dag komen om hun steentje bij te dragen aan ons prachtige bedrijf. Hierdoor kunnen wij onze strategie en ambities waarmaken, terwijl we een gezonde en duurzame toekomst voor PostNL kunnen waarborgen.

Message from Herna (desktop)