Leefbaarheid

Onze invloed op de leefomgeving

We willen de drukte in de stad aanpakken en de leefbaarheid verbeteren. Want luchtvervuiling en geluidsoverlast nemen toe, zeker in de steden. Daarom stappen we over op elektrische voertuigen. Die zijn stil, schoon en ze stoten geen fijnstof of stikstof uit. En we hebben oog voor de lokale biodiversiteit.

Dit hebben we tot nu toe bereikt

  • in 7 steden bezorgen we met lichte elektrische vrachtvoertuigen
  • ruim 6000 alternatieve ophaallocaties voor pakketten
  • 25 insectenhotels en 150 nestkasten voor vogels, vleermuizen en andere nestelende dieren zoals egels

Ons doel: uitstootvrije bezorging in het laatste stuk

In 2030 willen we pakketten en brieven uitstootvrij bezorgen in het laatste stukje van de sorteerlocatie tot aan de consument. Dat betekent zonder uitstoot van fijnstof en stikstof. Als tussenstap willen we in 2025 in minstens 27 binnensteden uitstootvrij bezorgen.

Stadsvriendelijke pakketbezorging met LEVV’s

LEVV staat voor lichte elektrische vrachtvoertuigen. Volledig uitstootvrij en een stuk kleiner dan een gewone bestelbus. Dat is dus goed voor het klimaat én de omgeving. Met de inzet van deze voertuigen helpen we de steden leefbaar te houden. De LEVV's zijn speciaal voor PostNL ontwikkeld en geproduceerd in Nederland. Ze zijn smal, wendbaar en 100% elektrisch, waardoor het meeste verkeer er makkelijk langsrijdt.

Alternatieve bezorglocaties

We bestellen en versturen steeds meer pakketten, maar je bent natuurlijk niet altijd thuis om ze aan te nemen. Daarom investeren we in meer alternatieve bezorglocaties, zoals PostNL-punten en pakketautomaten. En met onze bezorgvoorkeuren laat je eenvoudig weten of we je pakketten op een alternatieve bezorglocatie moeten bezorgen. Zo bezorgen we meer pakketten tegelijk, dus maken we minder kilometers en besparen we CO₂. En de pakketautomaten stellen we ook open voor andere vervoerders.

‘We hebben ons bezorgproces met LEVV's zo aangepast dat ze 1-op-1 een gewone pakketbus kunnen vervangen, zonder dat we afbreuk doen aan onze efficiëntie.’

Jorick Dam, programmamanager leefbaarheid

Pakketautomaat met stadstuintje

In 2023 ontwikkelden we de eerste pakketautomaten met stadstuinen. Op die speciale uitvoeringen geven we aandacht aan bedreigde lokale planten en dieren. Het dak is zo ontworpen dat het beschutting biedt aan die soorten. Op die manier leveren we een kleine bijdrage aan het behoud van lokale biodiversiteit. Maar ons doel is vooral om mensen bewust te maken van de bedreigde soorten. En ze te inspireren om ook een bijdrage te leveren.

Werken en bouwen in harmonie met de natuur

We werken graag in harmonie met de natuur. Daarom zetten we ons in voor het behoud en herstel van biodiversiteit en ecosystemen bij wat we doen. Daarbij kiezen we voor een lokale aanpak. Onze sorteerlocaties zijn BREEAM-NL-gecertificeerd en voldoen aan wet- en regelgeving. Ze hebben bijvoorbeeld geen negatieve impact op Natura 2000-gebieden in de buurt. En we laten altijd onderzoek doen naar de stikstofeffecten van onze locaties en naar de planten en dieren in de omgeving.

Ruimte voor planten en dieren

De milieu- en natuurtips die uit onderzoeken naar de omgeving komen, nemen we allemaal over. Een voorbeeld is het groendak en beplanting rond al onze locaties om de lokale biodiversiteit te stimuleren. Zo hebben we nu ongeveer 25 insectenhotels geplaatst en 150 nestkasten voor vogels, vleermuizen en andere nestelende dieren, zoals egels. En op onze locaties groeit in totaal meer dan 5000 m² klimop op en rond de fietsenstallingen.

Meer over onze duurzaamheidsaanpak

Klimaat

Hoe verkleinen we onze uitstoot bij alles wat we doen? Dat is onze uitdaging voor de toekomst. En die gaan we graag aan. Daarom hebben we ons als doel gesteld om in 2040 ‘net zero’ te zijn. Met bijna geen negatieve impact op het klimaat.

Circulariteit

In een duurzame samenleving moeten we bewuster omgaan met onze grondstoffen. Dus minder verspillen en meer recyclen. We willen een belangrijke bijdrage leveren in de overgang naar een circulaire economie.