Klimaat

Zo min mogelijk negatieve impact op de planeet

225 jaar geleden bezorgden we de eerste brief. Dat deden bezorgers lopend of met behulp van paarden – zo goed als uitstootvrij bezorgde post dus. Ruim 200 jaar later waren we er weer vroeg bij om met minder uitstoot te bezorgen. Maar dat is nog niet genoeg. Want in 2040 willen we ‘net zero’ zijn.

Dit hebben we tot nu toe bereikt

  • de CO2-uitstoot per pakket in 2023 (in Nederland en België) met 30% verminderd vergeleken met 2020
  • de uitstoot per gereden kilometer in 2023 met 45% verminderd vergeleken met 2020
  • 31 locaties BREEAM-NL-gecertificeerd
  • op 96% van de huisadressen brieven en brievenbuspakjes zonder uitstoot bezorgd vanaf het afhaalpunt voor bezorgers

Onze doelen verankerd in onze organisatie

We zijn ons bewust van de negatieve impact die we hebben op het milieu. De afgelopen jaren hebben we gewerkt om die te verminderen en dat blijven we onverminderd doen. Daarvoor hebben we van onze klimaatdoelstellingen een vast en belangrijk onderdeel gemaakt van onze bedrijfsstrategie.

Net zero in 2040 volgens de SBTi-standaard

We hebben onze klimaatambities concreet gemaakt met KPI’s (prestatiecijfers) aan de hand van het Science Based Targets initiative (SBTi). Dat is een organisatie die bedrijven wereldwijd helpt om effectief in actie te komen tegen klimaatverandering.

Uiterlijk in 2030 willen we de CO₂-uitstoot van onze voertuigen (scope 1) en gebouwen (scope 2) met 90% verminderen. Onze totale CO₂-uitstoot, onze voertuigen en gebouwen samen met onze overige uitstoot (scope 3) willen we dan met 45% verminderen. We hebben naar verwachting nog 10 jaar nodig om de resterende uitstoot, vooral in scope 3, te verminderen. Dat betekent dat we in 2040 volgens de SBTi-standaard net zero zijn en nog maximaal 10% CO₂-uitstoot overhouden.

*we hebben onze aangescherpte doelstelling voorgelegd aan het SBTi, deze worden nu gevalideerd en zijn naar verwachting in juli 2024 te vinden op de website van et SBTi.

Investeren met oog voor het milieu

Om onze milieu-impact te verlagen wegen we voor kapitaalinvesteringen en operationele uitgaven ook besparingen voor het milieu mee in onze keuze. Door milieubewust te investeren kunnen we kosten besparen of zelfs helemaal vermijden. In 2023 hebben we meer dan 25 miljoen euro toegewezen aan kapitaaluitgaven en bijna 12 miljoen euro aan operationele uitgaven. Deze initiatieven omvatten de bouw van energiezuinige gebouwen, de installatie van zonnepanelen op daken, het gebruik van biogas en elektrische voertuigen, en de overgang naar LED-verlichting. Dankzij deze initiatieven hebben we met succes kosten ter hoogte van naar schatting 5,2 miljoen euro vermeden. Deze investeringen worden gefinancierd uit de opbrengsten van onze Green Bond.

Minder uitstoot door efficiënter vervoer

Onze postbezorgers doen hun werk al sinds jaar en dag zoveel mogelijk lopend of met de fiets. Ook voor de andere bezorgkilometers willen we onze uitstoot verminderen. Daarom investeren we in manieren om efficiënter en met minder uitstoot te bezorgen.

Zo helpen we onze klanten de overbodige lucht uit hun pakketten te halen, zodat onze bezorgers er meer mee kunnen nemen. En we gebruiken slimme plantools om extra ritten te voorkomen. Als we bijvoorbeeld pakketten ophalen bij een webshop, nemen we meteen hun retouren mee. Ook adviseren we consumenten over de mogelijkheden om CO₂-uitstoot te besparen met het versturen of ontvangen van post en pakketten.

Meer elektrische voertuigen voor schonere bezorgkilometers

Om iedere dag op tijd pakketten te bezorgen kunnen we niet zonder onze voertuigen. Maar we kunnen wel zonder vervuilende brandstoffen. Zo rijden we al rond met ruim 2000 elektrische fietsen, scooters, bussen en LEVV’s. In totaal rijdt 70% van onze eigen voertuigen met een motor nu elektrisch of op biobrandstof. Daarnaast bezorgen we iedere dag miljoenen brieven en pakketten lopend of met de fiets. Zo blijven we stappen zetten om in 2030 samen met onze bezorgpartners alle post en pakketten in Nederland en België uitstootvrij te bezorgen. Van het laatste sorteercentrum tot aan de deur.

Investeren in hernieuwbare brandstoffen

Terwijl we werken aan de elektrificatie van onze wagens, zetten we ook stappen voor de korte termijn. Voor zoveel mogelijk van onze bestelbussen en vrachtwagens vervangen we normale benzine en diesel voor schonere varianten, zoals biogas (Biological Liquified Natural Gas, oftewel vloeibaar gemaakt biologisch gas) en HVO100 (100% Hydrotreated Vegetable Oil). Met die hernieuwbare brandstoffen stoten we tot wel 90% minder CO₂ uit en rijden we fossielvrij. In lijn met onze doelstellingen investeren we in alternatieve voertuigen en brandstoffen om de CO2-uitstoot te verminderen. In 2023 bestond ons wagenpark uit 50% batterij-elektrisch, 14% LNG/biogas en 17% flex fuel (voertuigen die op hernieuwbare brandstof HVO100 rijden). Met name voor onze bestelauto’s stappen we over naar elektrisch.

Grote stap in de Europese transportsector

Sinds 2024 voegen we samen met ons dochterbedrijf Spring jaarlijks ongeveer 4 miljoen liter HVO100 toe aan het Europese dieselnetwerk voor wegtransport. Zo komt er ieder jaar tot wel 12 kiloton minder CO₂ in het milieu terecht. Dat komt neer op de jaarlijkse uitstoot van 5000 benzineauto’s. Daarmee zetten we een grote stap om de uitstoot van de transportsector te verminderen.

Wat is HV100?

HVO100 is een hernieuwbare diesel. Het wordt gemaakt door Neste, de grootste producent van hernieuwbare diesel. Ze maken HVO100 van plantaardige oliën en afval- en restvetten, zoals het gebruikte frituurvet van alle Nederlandse restaurants van McDonald’s. HVO100 zorgt voor 90 procent minder CO₂-uitstoot dan fossiele diesel. Voor de productie ervan gebruikt Neste alleen afval- en reststromen en er worden geen bomen gekapt. Ook voldoen ze onder meer aan de eisen van de Nederlandse Emissieautoriteit en hebben ze alle benodigde certificaten.

Onze gebouwen en installaties energiezuiniger

We willen dat onze sorteercentra zo min mogelijk impact hebben op het milieu. Daarvoor installeren we energiezuinige ledverlichting en verlagen we ons energieverbruik. En gemiddeld 50% procent van de elektriciteit voor onze pakkettensorteercentra wekken we zelf op met zonnepanelen op de daken.

Daarmee zijn we goed op weg. Want 31 van onze pakkettensorteercentra zijn BREEAM-NL gecertificeerd, het keurmerk voor duurzame gebouwen met minimale milieu-impact. Onze 8 nieuwe sorteercentra horen met de hoogst haalbare niveaus, “Outstanding (7)” of “Excellent (1)”, bij de duurzaamste bedrijfsgebouwen van Nederland. En ook ons hoofdkantoor is BREEAM-NL gecertificeerd en is daarmee zelfs het duurzaamste rijksmonument van Nederland.

Biodiversiteit en duurzaam bosbeheer

Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor de biodiversiteit. Daarom houden we rekening met de lokale biodiversiteit bij de bouw van onze sorteercentra. En we geven de lokale flora en fauna ruimte om te groeien en bloeien op en rond onze gebouwen. Zo voldoen al onze sorteercentra aan de biodiversiteitseisen van het BREAAM-NL duurzaamheidskeurmerk. Ook zorgen we met ons doel om de uitstoot van CO₂, stikstof en fijnstof te verminderen, voor minder negatieve effecten op de biodiversiteit. Daarnaast gebruiken we alleen FSC-gecertificeerd hout om ontbossing zoveel mogelijk tegen te gaan.

‘De BREEAM-certificeringen en energie monitoring van onze locaties geven ons een solide structuur om onze klimaatimpact te minimaliseren. Maar ook in onze dagelijkse operaties kijken we steeds weer naar nieuwe manieren om zuiniger om te gaan met bijvoorbeeld ons energie- en waterverbruik.’

Nikaj van Hermon, directeur Inkoop en Services

Waterbesparing: cruciaal voor het klimaat

Waterverspilling verbruikt onnodig veel energie en hulpbronnen. Daarmee zorgt het voor een hogere uitstoot van broeikasgassen en schade aan het milieu. Als we onze ecologische voetafdruk willen verkleinen en bijdragen aan een beter klimaat, moeten we dus water besparen. Daarom is ons doel om ons waterverbruik met 5% te verminderen.

Daarvoor gebruiken we bijvoorbeeld zuinigere waterinstallaties en waterbesparend sanitair. Met speciale technologie kunnen we het verbruik in de gaten houden en verspilling snel verhelpen met verbetermaatregelen. De resultaten houden we bij in handige dashboards en bespreken we regelmatig met het management van de locaties. Zo werken we samen om waterverspilling tegen te gaan.

Grijswatersysteem en kwaliteit afvalwater

In onze nieuwste pakketsorteercentra in Hoogeveen en Alphen aan den Rijn gebruiken we een grijswatersysteem om water te besparen. Hemelwater vangen we op in een bassin, zodat we het weer kunnen gebruiken om bijvoorbeeld de toiletten door te spoelen. Zo besparen we drinkwater op die locaties. En bij het wassen van onze wagens vangen we het vuile water op en filteren het voordat het in het riool belandt.

Meer over onze duurzaamheidsaanpak

Circulariteit

In een duurzame samenleving moeten we bewuster omgaan met onze grondstoffen. Dus minder verspillen en meer recyclen. We willen een belangrijke bijdrage leveren in de overgang naar een circulaire economie.

Leefbaarheid

We zijn ons bewust van de impact die we hebben op jouw buurt. Daarom willen we bezorgen met zo min mogelijk impact op de leefomgeving en daarbij het milieu en de natuur zoveel mogelijk sparen.