Circulariteit

Minder verspillen en meer recyclen

We vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met grondstoffen. Daarom doen we er alles aan om verspilling te voorkomen en de levensduur van onze materialen te verlengen. We gebruiken zoveel mogelijk duurzame materialen en werken samen met partners aan duurzame oplossingen. Zo verkleinen we onze impact op het milieu en dragen we bij aan een circulaire economie.

Dit hebben we tot nu toe bereikt

 • 24% minder restafval in 2023 dan in 2022
 • 12 km sealfolie per dag bespaard met herbruikbare palletboxen
 • 25% lucht in verpakkingen bespaard vergeleken met 2019

Ons doel: zero waste in 2040

In een circulaire economie is er geen afval. Alles wat we gebruiken moet zo lang mogelijk meegaan of een nieuw doel krijgen. Ons doel? Zero waste in 2040. Dat betekent dat we geen restafval meer hebben. We verwerken dan alle afvalstromen circulair, zoals door reparatie, hergebruik of recycling. Dat is belangrijk, want bij het verbranden van afval komt veel CO₂ vrij.

Een stevige ambitie, maar we zetten elk jaar stappen om dit te bereiken. In 2022 was ons restafval gemiddeld 53%. Eind 2023 hadden we dit al teruggebracht naar 29%. Dit hebben we bereikt door ons afval beter te scheiden en daarmee de hoeveelheid restafval te verminderen. Voor 2024 willen we het restafvalpercentage verder verlagen naar 22%.

Een tweede leven voor onze bakfietsen

Na 4 of 5 jaar gebruik beoordelen we of onze bakfietsen kunnen opknappen. We kijken dan welke onderdelen we kunnen vervangen in plaats van de hele bakfiets afdanken. Op dit moment rijden er daardoor al ruim 150 bakfietsen die naar verwachting tenminste 7 à 8 jaar meegaan. Niet alleen verlengen we zo de levensduur met 2 tot 5 jaar, maar het kost slechts een derde van de prijs van een nieuwe bakfiets.

Herbruikbare verpakkingen voor minder karton

We willen zo min mogelijk verpakkingsmateriaal gebruiken. Daarom kijken we naar manieren om zo min mogelijk karton te verspillen. Samen met Bol hebben we onderzoek gedaan naar herbruikbare verpakkingen. Daarmee stuur je een pakket eenvoudig met dezelfde verpakking terug naar de webshop. Zo willen we de hoeveelheid verpakkingen terugdringen en online winkelen minder belastend maken voor het milieu.

Koffie uit gerecyclede bekers

Soms heeft een kleine verandering een groot effect. Op 1 januari 2024 zijn we bijvoorbeeld op al onze locaties overgestapt op herbruikbare koffiebekers gemaakt van koffieboonschillen. Daarmee besparen we alleen al op ons hoofdkantoor een miljoen koffiebekers per jaar. En in ons internationale sorteercentrum in Den Haag gebruiken we herbruikbare palletboxen, goed voor een besparing van 12 km aan sealfolie per dag. In de video vertellen we je er meer over.

‘Ik geloof in een circulaire economie waarin we minder consumeren en meer ruilen, repareren en tweedehands kopen. Dat vraagt om een enorme verandering van de hele e-commerce sector. Samenwerken is daarin de sleutel tot succes.’

Suzanne Debrichy, strategic lead Environment

Samen voor een circulaire economie

In een circulaire economie doet iedereen mee en elke stap telt. We willen het voor iedereen zo makkelijk mogelijk maken om iets bij te dragen. Zo halen onze bezorgers kleding en elektronica op bij onze klanten om te recyclen. En door onze samenwerking met dobbi en het Leger des Heils kun je op onze 800 PostNL-locaties je kleding doneren of laten repareren. Zo werken we samen aan een circulaire economie.

Herbruikbare rolcontainerzakken

De vele pakketjes die dagelijks ons internationale sorteercentrum binnenkomen, moeten natuurlijk veilig opgeslagen worden. Daarvoor gebruikten we in het verleden rolcontainers die werden omwikkeld met folie. Een behoorlijke verspilling van materiaal. Samen met onze leverancier en onze mensen in het sorteercentrum maakten we een zak met een rits voor in de rolcontainer. Daarmee besparen we iedere dag 7 km folie. Dat komt neer op 21.000 kg per jaar.

De kleding van onze bezorgers

Elke dag gaan duizenden van onze bezorgers op pad in hun kenmerkende oranje outfit. Maar het kost veel grondstoffen en CO₂-uitstoot om zoveel bedrijfskleding te produceren. Daarom maken we onze bedrijfskleding stap voor stap minder belastend voor het milieu.

Zo bestaan onze oranje polo’s en onze nieuwe buitenkleding uit organisch katoen en gerecycled polyester. Daarnaast worden ze verpakt in een wikkel van gerecycled papier. En ze zijn zo gevouwen dat er geen aparte verpakking nodig is voor verzending.

Circulair inkopen

We willen onze spullen en diensten inkopen met zo min mogelijk impact op het milieu, volgens de regels van de circulaire economie en de de 10R-circulariteitsladder. Daarbij hanteren we een aantal uitgangspunten:

 • een zo lang mogelijke levensduur van de producten
 • zo min mogelijk (soorten) afval aan het eind van de levensduur van een product of dienst
 • hergebruik van producten stimuleren

circulariteitsladder.PNG

Samen met onze afvalpartner voor minder restafval

Om ons afval zo effectief mogelijk te scheiden werken we samen met een afvalpartner. Die helpt ons door onze vele afvalstromen en onze afvalverwerking in kaart te brengen met een afvalscan. Daarmee kunnen we zien waar we nog winst kunnen behalen in het scheiden van ons afval. En daarmee de CO₂-uitstoot verminderen.

Zo zamelen we efficiënter afval in op onze locaties

 1. 1

  Verbeterkansen zoeken

  Op onze grote locaties maakt onze afvalpartner eerst een afvalscan. Die laat ons zien waar we nog winst kunnen behalen in afvalscheiding. Een van de gevonden kansen was bijvoorbeeld een piepschuimpers plaatsen op onze locaties van Extra@home. Daarmee hebben we het aantal vrachten om dat afval af te voeren, gehalveerd.

 2. 2

  Afvalinzameling op maat

  We zorgen dat de manier van afvalinzameling op onze locaties past bij de hoeveelheden per soort afval. Denk aan papier, karton, transparant folie en piepschuim. Zo plaatsen we perscontainers op locaties met grote volumes afval, waarmee we efficiënt kunnen inzamelen.

 3. 3

  Afval scheiden stimuleren

  Bij grote aanpassingen op het gebied van afvalinzameling brengen we alle medewerkers op de locatie op de hoogte tijdens een kick-off. Ook stellen we ambassadeurs aan, die het belang van afval scheiden verder uitdragen. We maken het onze medewerkers zo makkelijk mogelijk met duidelijke stickers op de containers.

 4. 4

  Controle en evaluatie

  We houden voortdurend in de gaten of onze medewerkers het afval goed scheiden. De procesmanager controleert dit en het wordt besproken in werkoverleggen op de locatie. Ieder kwartaal bespreken we de resultaten met elkaar. Daarbij kijken we of er verbeteringen nodig zijn in het proces of het gedrag van de medewerkers.

Meer over onze duurzaamheidsaanpak

Klimaat

Hoe verkleinen we onze uitstoot bij alles wat we doen? Dat is onze uitdaging voor de toekomst. En die gaan we graag aan. Daarom hebben we ons als doel gesteld om in 2040 ‘net zero’ te zijn. Met bijna geen negatieve impact op het klimaat.

Leefbaarheid

We zijn ons bewust van de impact die we hebben op jouw buurt. Daarom willen we bezorgen met zo min mogelijk impact op de leefomgeving en daarbij het milieu en de natuur zoveel mogelijk sparen.