PostNL publiceert agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2021

9 maart 2021, Den Haag – De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van PostNL N.V. wordt gehouden op 20 april 2021. Met het oog op Covid-19 vindt de vergadering volledig digitaal plaats. Op de agenda staan onder andere het voorstel tot enkele benoemingen, de bespreking van het jaarverslag, de goedkeuring van de jaarrekening en het dividendvoorstel van € 0,28 over het boekjaar 2020.

Zoals eerder aangekondigd draagt de Raad van Commissarissen Koos Timmermans en Nienke Meijer voor als lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn van vier jaar, ter vervanging van Thessa Menssen en Eelco Blok. Jan Nooitgedagt, voorzitter van de Raad van Commissarissen: “We zijn verheugd twee kandidaten voor te kunnen dragen met een achtergrond en ervaring die goed passen bij de onderneming, zijn strategie en de ambitie voor de lange termijn. Ik ben Thessa en Eelco zeer dankbaar voor hun bijdragen aan onze Raad in de afgelopen jaren.”

De agenda van de jaarvergadering bevat verder het voorstel tot herbenoeming van Agnes Jongerius als lid van de Raad van Commissarissen, de herbenoeming van Ernst & Young Accountants LLP als accountant voor het jaar 2021, de benoeming van KPMG Accountants NV als accountant vanaf het jaar 2022, en de vaststelling van het dividend over 2020.

Agenda

De agenda en overige relevante informatie zijn te vinden op onze website: https://www.postnl.nl/over-postnl/beleggers/aandelen/aandeelhoudersvergadering/. De vergadering zal volledig digitaal worden gehouden.

Dividend

Als bovengenoemd voorstel wordt aangenomen, zullen de aandelen ex dividend handelen vanaf 22 april 2021. De dividend registratiedatum is 23 april 2021. Aandeelhouders kunnen van 26 april 2021 tot en met 11 mei 2021, 15:00 uur (CET) hun keuze maken tussen uitkering van dividend in aandelen of in contanten. Als er geen keuze wordt gemaakt, zal het dividend in contanten worden betaald. De als stockdividend uit te keren aandelen worden volgestort ten laste van de agioreserve als onderdeel van de uitkeerbare reserves, vrij van bronbelastingen in Nederland. De omwisselverhouding geschiedt op basis van de naar volume gewogen gemiddelde koers (VWAP) van alle op Euronext Amsterdam verhandelde aandelen PostNL op 7, 10 en 11 mei 2021. Het streven is de waarde van het stockdividend, gebaseerd op VWAP, afhankelijk van afronding, premievrij te laten zijn. Er is geen handel in rechten op stockdividend. Het dividend zal vanaf 14 mei 2021 betaalbaar worden gesteld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Jochem van de Laarschot
Directeur Communicatie & Investor Relations
M: 06 13 86 53 58
E: jochem.van.de.laarschot@postnl.nl

Inge Laudy
Manager Investor Relations
M: 06 10 51 96 70
E: inge.laudy@postnl.nl

Dagna Hoogkamer
Woordvoerder
M: 06 22 05 36 29
E: dagna.hoogkamer@postnl.nl