Vertrouwen in behalen verwachting voor onderliggende cash bedrijfsresultaat 2018

Den Haag

Full press release (EN)
Volledig persbericht (NL)

Financiële highlights 3e kwartaal 2018

(opmerking: Nexive en Postcon worden gerapporteerd als niet-voortgezette bedrijfsactiviteiten, resulterend in aangepaste segment informatie. Alle cijfers zijn gebaseerd op voortgezette bedrijfsactiviteiten tenzij anders aangegeven)

 • Omzet €638 miljoen (Q3 2017: €630 miljoen)
 • Omzet gerelateerd aan e-commerce activiteiten YTD steeg naar 49% (YTD 2017: 44%)
 • Onderliggend cash bedrijfsresultaat €23 miljoen (Q3 2017: €35 miljoen)
 • Winst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten op €19 miljoen (Q3 2017: €25 miljoen)
 • Nettokasstroom uit operationele en investeringsactiviteiten op €(42) miljoen (Q3 2017: €(9) miljoen)

Operationele highlights 3e kwartaal 2018

 • Volume pakketten steeg met 20% door een sterke groei van e-commerce
 • Volume geadresseerde post daalde met 11,9% (YTD: 10,8%)
 • Bezorgkwaliteit 95%
 • Trend kostenbesparingen verbeterd naar €16 miljoen (YTD: €34 miljoen)

Positieve bijstelling verwacht effect aanzienlijke marktmacht (AMM)

 • Verwachte financiële impact gerelateerd aan ACM-maatregelen aangepast naar €40 miljoen tot €45 miljoen, (eerder: €50 miljoen - €70 miljoen), volledig zichtbaar in 2020
 • Positief effect op winstgevendheid van Mail in Nederland (naar de toekomst, bij ongewijzigde omstandigheden)
 • Gebaseerd op de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven in september en de huidige situatie

Verkoopproces Nexive en Postcon

 • Op koers, tekenen verkoopovereenkomsten verwacht in het eerste halfjaar van 2019

Outlook UCOI 2018 bevestigd

 • Onderliggende cash bedrijfsresultaat (UCOI) voor 2018 tussen €160 miljoen en €190 miljoen
 • Voornemen om progressief dividend uit te keren

Verklaring van de CEO

Herna Verhagen, CEO van PostNL: “Met tevredenheid kunnen we melden dat de resultaten in het derde kwartaal in lijn zijn met onze verwachtingen. Wij blijven goede voortgang boeken met onze transformatie naar dè postale & logistieke dienstverlener in de Benelux. 49% van onze omzet is nu e-commerce gerelateerd, ook door het besluit in augustus om Nexive en Postcon te gaan verkopen.

Bij Pakketten was de volumegroei weer sterk. De omzet (inclusief Spring) groeide met dubbele cijfers, wat onze solide positie in de e-commerce logistiekmarkt in de Benelux onderstreept. We hebben drie nieuwe pakketsorteercentra geopend, op tijd voor het piekseizoen. De volumedaling bij Mail in Nederland was 11,9%. Dit kwam vooral door substitutie. De eerste verbetering in de trend van onze kostenbesparingen is nu zichtbaar. Wij bereiden ons voor op de piekperiode en hebben vertrouwen in het realiseren van onze verwachting voor het onderliggende cash bedrijfsresultaat voor heel 2018.

Zoals eerder gezegd beschouwen wij consolidatie van netwerken als de beste oplossing om de toegankelijkheid en betrouwbaarheid van de postbezorging voor iedereen in Nederland voor de komende jaren veilig te stellen. De brede steun van de Tweede Kamer voor de conclusies van de staatssecretaris van Economische Zaken na de postdialoog is van cruciaal belang. De weg naar consolidatie is complex door de mededingingswetgeving en door de betrokkenheid van verschillende stakeholders. De voorbereiding, die is gestart, zal tijd kosten.”