Duurzamer rijden met HVO100

Met de hernieuwbare brandstof HVO100 draagt PostNL bij aan duurzamer en schoner wegtransport

Als een van de toonaangevende spelers in e-commerce in Europa nemen wij onze verantwoordelijkheid voor het milieu erg serieus. Daarom zijn we elke dag druk bezig om onze bezorgketen iets groener te maken. Hoe we dat doen? Door waar mogelijk over te schakelen op logistiek met zo min mogelijk uitstoot.

Rijden met minder CO2-uitstoot met HVO100

Sinds april 2024 voegt PostNL jaarlijks ongeveer 4 miljoen liter HVO100 toe aan het Europese dieselnetwerk. Een mooie volgende stap in het duurzamer en schoner wegtransport, want hiermee komt er jaarlijks tot 12 kiloton minder CO2 in het milieu terecht. Dit is vergelijkbaar met 5000 benzineauto’s die een jaar lang rijden. Hiermee leveren we een significante bijdrage om de uitstoot van de transportsector te verminderen.

HVO100 in het Europese netwerk

In Nederland gebruiken we al HVO100, maar we willen deze stap ook internationaal zetten. Daarom hebben we een nieuwe standaard neergezet voor de markt: we kopen net zoveel biobrandstof in als jaarlijks nodig is voor al ons internationale transport op de weg in Europa. Dit wordt aan het Europese dieselnetwerk toegevoegd. Deze oplossing vermindert net zoveel uitstoot als wanneer onze vrachtauto’s direct op HVO100 hadden kunnen rijden. Een grote stap waar we trots op zijn. Samen met onze klanten, last-mile partners en de hele logistieke sector willen we het totale Europese wegtransport verduurzamen. Met dit initiatief nemen wij het voortouw.

Wat is HVO100?

HVO100 staat voor 100% Hydrotreated Vegetable Oil, een hernieuwbare brandstof voor dieselmotoren die gemaakt wordt van plantaardige oliën en organische reststoffen. HVO100 zorgt voor minder uitstoot van schadelijke stoffen, zoals stikstofoxiden en fijnstof, en vermindert de uitstoot van CO2 met 90% vergeleken met reguliere diesel. Bij PostNL zijn we zorgvuldig over de herkomst van de grondstoffen die we gebruiken voor HVO100. We garanderen dat er geen bomen worden gekapt voor deze brandstof en gebruiken uitsluitend afval- en reststromen. HVO100 dat niet aan deze eisen voldoet, kopen we niet in.

Onze toekomstplannen

Als toonaangevende e-commerce speler voelen we een enorme verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een duurzame samenleving. Dagelijks werken we dan ook aan de verbetering van de impact in de hele bezorgketen. Bijvoorbeeld door over te schakelen op een elektrisch wagenpark en door samen met de markt te werken aan oplossingen die bijdragen aan een circulaire economie. PostNL heeft zijn klimaatstrategie verder verfijnd en een ambitieuzere CO2-uitstootreductiedoelstelling neergelegd bij het Science Based Targets-initiatief (SBTi). In 2040 willen we nagenoeg geen impact meer hebben op het klimaat, 10 jaar eerder dan het Klimaatakkoord vraagt. De opschaling van duurzame brandstof is weer een belangrijke stap in het bereiken van deze doelstellingen.

Veel gestelde vragen HVO100

Daarom kiest PostNL voor hernieuwbare brandstof

Het is de ambitie van PostNL om vanaf 2030 alle brieven en pakketten in de laatste kilometers uitstootvrij te bezorgen. Een belangrijke stap hierin is het verduurzamen van ons wagenpark. Daarom investeren we flink in elektrische voertuigen zoals elektrische fietsen, scooters en bestelbussen. Hiermee kunnen we volledig uitstootvrij rijden. Helaas is dat nog niet mogelijk voor al ons zwaar transport. Maar wanneer de markt zover is, willen we in de toekomst de weg op met elektrische vrachtwagens.

In de tussentijd vervangen we voor een zo groot mogelijk deel van onze bestelbussen en vrachtwagens de benzine en diesel door schonere brandstoffen, zoals biogas (Biological Liquefied Natural Gas, ofwel vloeibaar gemaakt aardgas) en HVO100 (Hydrotreated Vegetable Oil). Met deze hernieuwbare brandstoffen stoten we tot wel 90% minder CO2 uit en rijden we fossielvrij. In 2021 hebben we al 35% hernieuwbare brandstof getankt (8% in 2020).

Duurzaam onderweg

Uiteindelijk willen we alleen volledig uitstootvrij rijden. Maar zolang dat niet gaat, zijn hernieuwbare brandstoffen een mooie tussenoplossing. Deze hernieuwbare brandstoffen worden gemaakt van organisch materiaal, zoals plantaardige olie en afvalvetten, waaronder gebruikt frituurvet van de McDonald’s.

Natuurlijk blijven wij kritisch op het productieproces van deze nieuwe brandstoffen. We zorgen er dan ook voor dat onze leveranciers voldoen aan alle eisen van de Nederlandse Emissieautoriteit. Bovendien willen we dat onze HVO100 palmolievrij is, zodat er geen regenwoud gekapt wordt voor onze brandstof. Zo kunnen we op korte termijn onze CO2-uitstoot verminderen terwijl we de overgang maken naar een volledig uitstootvrij bezorgnetwerk (naast CO2 ook geen fijnstof en stikstofoxide meer). Daarom noemen wij deze hernieuwbare brandstoffen ook wel transitiebrandstoffen.