Post naar iemand zonder vaste woon- of verblijfplaats

Je kunt post sturen naar iemand die geen vaste woon- of verblijfplaats heeft. Dit doe je als volgt.

Schrijf op de brief of kaart:

  1. de achternaam van de geadresseerde (in hoofdletters en onderstreept)
  2. de voornaam of voorletter van de geadresseerde
  3. ‘Poste restante’ (of als je post naar het buitenland stuurt: General Post Office/Office du Poste)
  4. de naam en adresgegevens van het postkantoor waar je de post naartoe wilt sturen
  5. het land van bestemming (in hoofdletters)
  6. je eigen adres (postcode en huisnummer)

De geadresseerde kan zijn post ophalen bij het betreffende postkantoor. Bij postkantoren in Nederland wordt de post maximaal één maand bewaard. In het buitenland varieert dit van 14 tot 90 dagen, afhankelijk van het land van bestemming. Is de bewaartermijn verstreken, dan sturen we de post terug naar de afzender.