Download mutatieformulieren

Mutatieformulier voor misdrukken voor frankeerkosten

Hebt u niet gebruikte afdrukken van een frankeermachine? Vul dan een mutatieformulier in. U krijgt dan mogelijk een vergoeding.

Vergoeding

Niet gebruikte waarde afdrukken komen in aanmerking voor vergoeding indien:

  • Het te restitueren bedrag hoger is dan 5 euro
  • Deze binnen één jaar wordt opgestuurd
  • Het een leesbare afdruk is met daarin de datum, frankeerwaarde en het frankeermachine ID
  • Het geen kopieën zijn
  • De hele envelop, inclusief de niet gebruikte waarde afdruk wordt ingeleverd
Gebruik voor de niet gebruikte afdrukken van elke frankeermachine een afzonderlijk formulier:
  • Voor elk ingevuld formulier brengen wij 5 euro (excl. btw) administratiekosten in rekening.
  • Onvolledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen. 
Stuur het volledig ingevulde formulier inclusief de misdrukken (eventueel aangetekend) naar:

PostNL, BackOffice afdeling Contract & Correcties (misdrukken)
Postbus 19100
2500 CC ‘s-Gravenhage

PostNL verrekent de niet gebruikte waarde afdrukken met uw factuur.