Verzekerde waarde hoger dan werkelijke waarde goederen

Als de verzekerde waarde van ingevoerde goederen veel hoger is dan de werkelijke waarde, dan kan het zijn dat je onnodig hoge invoerheffingen moet betalen. In dat geval kun je schriftelijk bezwaar maken.

De gegevens die je hiervoor nodig hebt vind je op de factuur die je bij de aangifte hebt ontvangen. Zorg er wel voor dat je een bewijs van de waarde van je zending meestuurt (of goed onderbouwt waarom de werkelijke waarde écht lager is). Dit is nodig voor het onderzoek.

Wat is er misgegaan?

Vaak is het zo dat de afzender het onderscheid tussen de verzekerde waarde en de douanewaarde (waarde vaststelling) niet duidelijk vermeldt. Dit kan ertoe leiden dat aangifte wordt gedaan op basis van de verzekerde waarde in plaats van de werkelijke waarde van de goederen.