Menu

Markt en regelgeving

In Nederland worden de belangrijkste juridische kaders voor de activiteiten van PostNL gesteld door de Postwet 2009, het Postbesluit 2009 en de Postregulering 2009. Deze bevatten onder meer de vereisten die verbonden zijn aan de Universele Postdienst (UPD). In Nederland is PostNL aangewezen als uitvoerder van de UPD.

De minister van Economische Zaken heeft politieke verantwoordelijkheid voor de postmarkt, en wordt gecontroleerd door de Tweede Kamer. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is de onafhankelijke toezichthouder op zowel de UPD als de gehele postmarkt.
Daarnaast is PostNL onderworpen aan Europese en internationale regelgeving, zoals de afspraken binnen de UPU (Wereldpost Unie) en de Europese Postrichtlijn.

Lees meer over de UPD Lees meer over internationale regelgeving

Aanmerkelijke Marktmacht

Sinds 2014 is in de Postwet 2009 vastgelegd dat de ACM maatregelen kan treffen in het kader van Aanmerkelijke Marktmacht (AMM). Dit geeft de ACM de mogelijkheid om een postvervoerbedrijf met bewezen AMM verplichtingen op te leggen, die betrekking hebben op de voorwaarden waaronder dit postvervoerbedrijf toegang tot zijn netwerk moet verlenen aan andere postvervoerders. In juli 2017 heeft de ACM in dit kader het Marktanalysebesluit 24-uurs zakelijke post gepubliceerd. PostNL is tegen dit AMM-besluit in beroep gegaan.

Lees meer over toegangsregulering en AMM

Toekomst van de postmarkt

Het Ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft in juli 2017 een rapport gepubliceerd over de toekomst van de Nederlandse postmarkt. Het rapport concludeert dat een betaalbare, toegankelijke en kwalitatief goede UPD onder druk staat als gevolg van de dalende postvolumes. Het EZ-rapport vormt input voor de lange termijn beleidsanalyse van de postmarkt.

In december 2017 heeft de Staatssecretaris een maatschappelijke dialoog over de postmarkt aangekondigd. Mevrouw Marjan Oudeman is door de Staatssecretaris Keijzer aangesteld als verkenner om deze dialoog te leiden. Naar aanleiding van de uitkomst van deze postdialoog heeft de Staatssecretaris op 15 juni 2018 een brief naar de Tweede Kamer gezonden met haar conclusies en aanbevelingen ten aanzien van de toekomstige inrichting van de postmarkt. Deze aanbevelingen zullen, na discussie in het parlement, de basis vormen voor een nieuwe wetgevings- en beleidsagenda die een betaalbare postvoorziening garandeert.

Lees meer in de brief gedateerd op 15 juni 2018

Overige regelgeving en Geschillencommissie

PostNL heeft te maken met diverse wet- en regelgeving op zowel nationaal als internationaal gebied. Naast de verplichtingen die uit de Postwet 2009 volgen, zijn dat onder meer de Mededingingswet en de Wet bescherming persoonsgegevens. Ook is er een onafhankelijke Geschillencommissie Post, die is ingericht volgens de Europese richtlijn voor alternatieve geschillenbeslechting. De Geschillencommissie Post behandelt klachten wanneer PostNL en de klant (de afzender) er samen niet uit komen.

Lees meer over overige regelgeving Lees meer over de Geschillencommissie Post

Bijgewerkt op 28 juni 2018