Markt en regelgeving

In Nederland worden de belangrijkste juridische kaders voor de activiteiten van PostNL gesteld door de Postwet 2009, het Postbesluit 2009 en de Postregulering 2009. Deze bevatten onder meer de vereisten die verbonden zijn aan de Universele Postdienst (UPD). In Nederland is PostNL aangewezen als uitvoerder van de UPD.

De minister van Economische Zaken heeft politieke verantwoordelijkheid voor de postmarkt, en wordt gecontroleerd door de Tweede Kamer. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is de onafhankelijke toezichthouder op zowel de UPD als de gehele postmarkt. Daarnaast is PostNL onderworpen aan Europese en internationale regelgeving, zoals de afspraken binnen de UPU (Wereldpost Unie) en de Europese Postrichtlijn.

Toekomst van de postmarkt

Het Ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft in juli 2017 een rapport gepubliceerd over de toekomst van de Nederlandse postmarkt. Het rapport concludeert dat een betaalbare, toegankelijke en kwalitatief goede UPD onder druk staat als gevolg van de dalende postvolumes. Het EZ-rapport vormt input voor de lange termijn beleidsanalyse van de postmarkt. Naar aanleiding van dit rapport is op verzoek van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat een maatschappelijke dialoog over de postmarkt, de “postdialoog,” uitgevoerd door mevrouw Oudeman. Naar aanleiding van de uitkomst van deze postdialoog en diverse onafhankelijke onderzoeken heeft de Staatssecretaris op 15 juni 2018 een brief naar de Tweede Kamer gezonden met haar conclusies en aanbevelingen ten aanzien van de toekomstige inrichting van de postmarkt. Deze aanbevelingen vormen de basis voor een nieuwe wetgevings- en beleidsagenda die een betaalbare en toegankelijke postvoorziening garandeert.

Overige regelgeving en Geschillencommissie

PostNL heeft te maken met diverse wet- en regelgeving op zowel nationaal als internationaal gebied. Naast de verplichtingen die uit de Postwet 2009 volgen, zijn dat onder meer de Mededingingswet en de Wet bescherming persoonsgegevens. Ook is er een onafhankelijke Geschillencommissie Post, die is ingericht volgens de Europese richtlijn voor alternatieve geschillenbeslechting. De Geschillencommissie Post behandelt klachten wanneer PostNL en de klant (de afzender) er samen niet uit komen.