Markt en regelgeving

In Nederland worden de belangrijkste juridische kaders voor de activiteiten van PostNL gesteld door de Postwet 2009, het Postbesluit 2009 en de Postregulering 2009. Deze bevatten onder meer de vereisten die verbonden zijn aan de Universele Postdienst (UPD). In Nederland is PostNL aangewezen als uitvoerder van de UPD.

De minister van Economische Zaken heeft politieke verantwoordelijkheid voor de postmarkt, en wordt gecontroleerd door de Tweede Kamer. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is de onafhankelijke toezichthouder op zowel de UPD als de gehele postmarkt. Daarnaast heeft PostNL te maken met zowel Europese als internationale regelgeving.

Aanmerkelijke Marktmacht

Sinds 2014 is in de Postwet 2009 vastgelegd dat de ACM maatregelen kan treffen in het kader van Aanmerkelijke Marktmacht (AMM). Dit geeft de ACM de mogelijkheid om een postvervoerbedrijf met bewezen AMM verplichtingen op te leggen, die betrekking hebben op de voorwaarden waaronder dit postvervoerbedrijf toegang tot zijn netwerk moet verlenen aan andere postvervoerders. In juli 2017 heeft de ACM in dit kader het Marktanalysebesluit 24-uurs zakelijke post gepubliceerd.

Toekomst van de postmarkt

In 2016 heeft de minister van Economische Zaken een studie naar de Nederlandse postmarkt laten uitvoeren. Deze studie is in december 2016 aan de Tweede Kamer gestuurd en wordt door de minister gebruikt als input voor een langetermijnvisie op de postmarkt. Deze langetermijnvisie zal naar verwachting in het eerste of tweede kwartaal van 2017 met de Tweede Kamer gedeeld worden en daar vervolgens worden besproken.

Overige regelgeving en Geschillencommissie

PostNL heeft te maken met diverse wet- en regelgeving op zowel nationaal als internationaal gebied. Naast de verplichtingen die uit de Postwet 2009 volgen, zijn dat onder meer de Mededingingswet en de Wet bescherming persoonsgegevens. Ook is er een onafhankelijke Geschillencommissie Post, die is ingericht volgens de Europese richtlijn voor alternatieve geschillenbeslechting. De Geschillencommissie Post behandelt klachten wanneer PostNL en de klant (de afzender) er samen niet uit komen.

Bijgewerkt op 25 september 2017