Geschillencommissie Post

De Geschillencommissie Post biedt een laagdrempelige rechtsgang voor consumenten met klachten over de kwaliteit en service van postdienstverlening. De onafhankelijke Geschillencommissie wordt ingeschakeld als PostNL en de consument er samen niet uitkomen, en doet daarover een bindende uitspraak.

De Geschillencommissie valt onder de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken, die meer dan vijftig verschillende geschillencommissies telt. De Stichting is sinds het einde van 2015 formeel aangewezen als buitengerechtelijke geschilleninstantie in lijn met de Europese richtlijn betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen (2013/11/EU). Deze richtlijn beoogt consumenten toegang te bieden tot een alternatieve procedure zonder tussenkomst van een rechterlijke instantie. Op die manier kunnen consumentengeschillen op een snelle en eenvoudige manier beslecht worden. In de afgelopen jaren is het aantal zaken toegenomen. Dit is met name het gevolg van de groei van het pakketverkeer door internethandel. In 2017 heeft de Geschillencommissie Post 71 zaken behandeld. Dat is een aanmerkelijke daling vergeleken met vorig jaar (117 geschillen).