Zo voegen we waarde toe

Voor de maatschappij, onze investeerders en ons bedrijf

Met ons model van waardecreatie voegen wij waarde toe op de korte én lange termijn. Voor onze klanten, onze mensen, onze investeerders, de maatschappij, en ons bedrijf. De impact die we hiermee maken, koppelen we aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Zo maken we de resultaten van onze strategie meetbaar op een overzichtelijke manier.

Ons model van waardecreatie

Ons model van waardecreatie bepaalt de strategie waarmee we willen uitgroeien tot de grootste aanbieder van post- en e-commercelogistiek in, naar, en vanuit de Benelux. Dit bereiken we door van toegevoegde waarde te zijn in vier verschillende domeinen: allereerst voor onze klanten, daarnaast voor het milieu, en op sociaal en financieel gebied.

De eerste stap is het bepalen van onze belangrijkste thema's. Hiervoor gaan we het gesprek aan met alle belanghebbenden, waaronder onze aandeelhouders. Samen bepalen we hoe we meerwaarde kunnen toevoegen op de lange termijn. Vervolgens voeren we een materialiteitsanalyse uit die ons helpt om prioriteiten te stellen. Op basis van wat telt voor onze belanghebbenden, ons bedrijf, en de impact die ieder thema heeft op de maatschappij. Zo weten we precies hoe we ons bedrijfsmodel het beste kunnen inzetten om waarde te maximaliseren terwijl we ons steeds verder ontwikkelen. 

Onze resultaatindicatoren tonen deze toegevoegde waarde op de korte termijn. En zoals ons waardecreatiemodel weergeeft, verbinden we onze impact op de lange termijn rechtstreeks aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.