De groeiende pakkettenstroom bij PostNL leidt tot een steeds complexere operatie. Dat vereist een intelligente aansturing. Een smart logistics-platform monitort continu de totale keten op basis van uiteenlopende data uit het logistieke proces om realtime te kunnen bijsturen. Laura van Driel en Jochem Roth werken samen op dit snijvlak van logistiek en technologie.

Laura: We hebben een groeiend netwerk, zowel in aantallen pakketten maar ook qua operationele locaties. Vanwege de complexiteit is het bij afwijkingen of verstoringen lastig om alle scenario’s en de daarbij horende impact te bepalen. Intelligent gebruik van data gaat de betrokken mensen hierin ondersteunen.

Wanneer de klant iets bestelt in een webshop, dan gaan bij ons de systemen draaien om de logistiek en bezorging zo goed mogelijk te voorspellen. Het proces is erop gericht dat een pakketje zo snel en goed mogelijk aankomt, en dat zender en ontvanger continu op de hoogte zijn waar de zending zich bevindt.

Als we weten waar de pakketten zich bevinden, dan weten we straks precies wat er op een sorteercentrum aankomt en wanneer dit alles verwerkt moet worden. Na de eerste sortering moet alles op transport naar het distributiedepot, waarvoor we dan voldoende afvoercapaciteit regelen. Zo kunnen we opstopping en tekorten voorkomen.

Realtime dataplatform

Jochem: Als Platform Owner ik richt me op de ontwikkeling van het realtime dataplatform, waarmee we de centrale sturing van onze logistieke keten willen realiseren. We halen de gegevens uit de diverse systeemsilo’s en vatten die in een generiek PostNL-datamodel. Met apps en algoritmes kunnen we op deze centrale data-backend snel nieuwe services ontwikkelen.

Het digitale platform is modulair opgebouwd, op basis van moderne cloud-native en microservices-architectuur, om snel te kunnen inspelen op toekomstige ontwikkelingen.

Dataplatformen of datahubs worden de komende jaren bij veel organisaties een hot topic, maar vooralsnog zijn vooral de echte techspelers ermee bezig. Dankzij de cloudtransformatie die PostNL twee jaar geleden heeft afgerond kunnen we er nu al mee beginnen. Dat is voor een bedrijf met een historie als PostNL heel uniek en vooruitstrevend.

Keten Control Tower

Laura: Op dit moment sturen we het logistieke proces vanuit verschillende systemen aan. Dat kan slimmer. Op basis van IoT-data en slimme algoritmes bouwen we een digital twin die de gehele keten realtime in beeld brengt en scenario’s kan doorrekenen. Daarmee kunnen we datagedreven beslissingen nemen.

Als Product Owner ben ik verantwoordelijk voor de te bouwen Keten Control Tower. Hiermee kunnen we de pakkettenstroom digitaal aansturen en gebruikers inzicht geven in het proces, zodat die in geval van een afwijking of verstoring in de keten de juiste beslissingen kunnen nemen. Op deze use case hebben we het eerste dashboard gebouwd.

Het dataplatform vormt hiervoor de basis. We bouwen alles BizDevOps met UX-developers, procesontwerpers, data scientists, data engineers en mensen vanuit de diverse control rooms in een multidisciplinair team. Samen werken we aan één doel.

Capability opbouwen

Jochem: Door accurate voorspellingen spelen we in op de verwachtingen van verzender en ontvanger. Simulaties en machine learning helpen om al dan niet automatisch bij te sturen. Eventueel kunnen digitale assistenten mensen ondersteunen bij het nemen van beslissingen.

We zijn als PostNL gedreven door change: dingen willen veranderen, de nieuwste technologieën gebruiken en niet bang zijn om een technologie te pushen waar anderen nog terughoudend zijn. Hetzelfde zoeken we in nieuwe mensen – niet doen wat je al tien jaar hebt gedaan, maar actief met nieuwe ideeën komen.

De omgang met realtime streaming data is daarbij onze uitdaging. Die kennis komt nu voor een deel bij partners vandaan, maar daar willen we onze eigen capability opbouwen. Dat begint zoals gezegd met het dataplatform, maar op termijn moeten data engineers kunnen meegroeien in de functionele behoeften van de business.

Kansen voor iedereen

Laura: In de groeiende omgeving van PostNL is heel veel mogelijk. We bouwen hier direct aan de toekomstige digitale backbone van het bedrijf. Dat biedt kansen voor onze partners, onze klanten, onze medewerkers en de 17 miljoen mensen die we bedienen.

Jochem: We werken hier direct in de kern van het mission critical proces: realtime beslissingen in de logistieke keten. Dat moet werken, daar moet je op kunnen vertrouwen. Dat is een uitdaging, maar ook supergaaf! We staan meer dan open voor engineers die hieraan willen meewerken.