Ruud Visser

Data Scientist bij PostNL

INSIGHT STORY - “PostNL werkt bewust aan een engineering culture, waarbij vanuit het management het enorme belang van mensen en teams wordt benadrukt.”

In de transformatie naar een logistiek hightechbedrijf staat bij PostNL een intelligente, datagedreven operatie centraal. Maar uiteindelijk maken de mensen het verschil. Persoonlijke aandacht, goede communicatie en een plezierige cultuur garanderen een optimale samenwerking in en tussen teams. Data-scientist Ruud Visser vertelt over zijn eerste drie maanden bij PostNL.

Sinds dit jaar maak ik binnen Technologie & Innovatie deel uit van een overkoepelend team met de naam Digitale Ketensturing (DKS). Dit team richt zich op het totale proces van de order bij onze klanten – met name webshops – tot de bezorging bij de consument. Ik ben één van de zes data-scientists. Hiernaast hebben we bij DKS data-engineers, logistiek ontwerpers, product owners en tal van andere functies, verdeeld over zeven kleinere projectteams.

Ons doel is de pakkettenketen verder te digitaliseren en slimmer in te richten. Mijn projectteam is betrokken bij het via Bluetooth-beacons tracken van de rolcontainers waarin stapels pakketten en post worden vervoerd. Via data-analyse kunnen we vaststellen wanneer lege rolcontainers ongebruikt blijven, of wanneer ze met pakketten en al te lang stil staan. Daarop kunnen we dan actie ondernemen en zo het totale ketenproces beter aansturen. De grootste uitdaging is om alle benodigde data goed toegankelijk te krijgen. Dat vereist continue afstemming tussen en binnen de teams.

Eigen initiatief

Binnen Technologie & Innovatie is een groot deel van de verantwoordelijkheden binnen de teams belegd. De teamleden bepalen samen wat nodig is om zaken gedaan te krijgen en wie daarvoor verantwoordelijk is. Teamspirit met veel ruimte voor eigen initiatief.

We werken agile in sprints van twee weken. Er is goed overzicht van zowel de taken die op korte termijn moeten worden verricht als de doelen die op langere termijn worden nagestreefd. De afstemming binnen en buiten DKS zorgt ervoor dat ook grotere projecten met de juiste prioriteit worden ingepland en uitgevoerd.

Met mijn projecteam heb ik dagelijks online overleg over lopende zaken – meteen een moment om gezellig bij te praten. Ik heb ook regelmatig contact met de andere data-scientists binnen DKS. En binnen Technologie & Innovatie komen we als team twee keer in de week informeel bij elkaar.

Aandacht voor mensen

Wat me in de eerste maanden bij PostNL vooral opviel is de realistische manier waarop er met de coronapandemie wordt omgegaan. Het belangrijkste is dat iedereen lichamelijk en mentaal gezond blijft. Werken op afstand is vanzelfsprekend niet ideaal, maar het kan nu eenmaal even niet anders.

Tijdens de onboarding had ik plezierige videogesprekken met nieuwe collega’s, leidinggevenden en de product owners van de diverse teams waarmee ik te maken zou krijgen. Iedereen maakte tijd vrij om elkaar als collega’s en als mensen beter te leren kennen. Twee senior-medewerkers waren betrokken bij de meer functionele onboarding: via een gedeeld scherm meekijken naar stukken Python-code en de databases en rekenomgeving in AWS. Na de uitleg ging ik zelf met de tools aan de slag, om dit vervolgens te evalueren. Inwerken op afstand werkte dus prima.

Er is bij PostNL veel persoonlijke aandacht voor communicatie. Bijvoorbeeld vanuit het hogere management naar aanleiding van de corona-updates vanuit de regering of andere actuele zaken. Dan wordt uitgelegd wat hiervan de impact is – zowel op PostNL als op de medewerkers. Het is een vorm van aandacht en ondersteuning waardoor iedereen betrokken blijft.

Missie met meerwaarde

Een ander voorbeeld zijn de online bijeenkomsten aan het begin van elk kwartaal met heel DKS en andere afdelingen over de plannen voor de komende drie maanden. Heel belangrijk, omdat steeds meer mensen binnen het bedrijf – dus ook buiten Technologie & Innovatie – op de een of andere manier met IT bezig zijn. Het management legt voortdurend de meerwaarde van de koers voor iedereen uit, waardoor het draagvlak groeit.

PostNL werkt bewust aan een engineering culture, waarbij vanuit het management het enorme belang van mensen en teams wordt benadrukt. Samen realiseren we immers de ambitie om de totale logistieke keten intelligenter aan te sturen, en onze maatschappelijk uiterst relevante dienstverlening verder te verbeteren. Het is geweldig om onderdeel te zijn van zo’n vooruitstrevend en betekenisvol bedrijf.