Om in de toekomst realtime aansturing van de logistieke keten mogelijk te maken is PostNL gestart met het plaatsen van trackers. Met deze zogeheten beacons zijn straks alle verplaatsingen van de 250.000 rolcontainers te volgen die gebruikt worden voor het verzamelen en vervoeren van pakketten. Internet of Things (IoT) is een belangrijke component in de digitalisering van het logistieke proces, zo vertellen Selçuk Sasoglu en Sander Heije.

Selçuk: Om een beter beeld te krijgen van de totale logistieke stroom doen we steeds meer met IoT. Door het realtime tracken van rolcontainers kun je in combinatie met data uit andere delen van het netwerk het proces verregaand optimaliseren. Denk aan het maken van betere planningen op basis van realtime en historische gegevens. Het gaat echt om digitalisering van de logistiek.

Automatisch bevoorraden

Sander: Wanneer je ook weet welke pakketten op welke rolcontainer zijn geplaatst, heb je volledig zicht op het logistieke proces. De container is realtime te volgen dus je kunt klanten en consumenten exact vertellen waar hun pakketten zijn. We kunnen ingrijpen wanneer een gevulde rolcontainer te lang op een bepaalde plek blijft staan. Zo voorkomen we dat ergens vertraging optreedt.

Als we weten dat er op maandag vanuit een bepaalde webshop altijd een relatief grote hoeveelheid pakketten op ons af komt, dan wil je dat deze over voldoende rolcontainers beschikt. Gebaseerd op de actuele behoefte en capaciteit kun je klanten op een gecalculeerde manier automatisch bevoorraden als blijkt dat ze te weinig rolcontainers hebben.

Gateway-data

Selçuk: De schaal waarop we IoT-data verwerken is overweldigend. Het platform kan zo’n zeven miljoen data-messages per minuut verwerken. Je kunt dan elke milliseconde de positie van een rolcontainer vaststellen, maar de vraag is hoe zinvol dat is. Daarom maken wij continu de afweging hoeveel data je nodig hebt, hoeveel dat gaat kosten en wat de uiteindelijke businessopbrengst is.

In het proces passeert een pakket of een container verschillende typen gateways. Elke controlepoort geeft daarbij een specifiek soort informatie. Soms wordt bijvoorbeeld de locatie bepaald, terwijl andere scanners informatie over de pakketten verwerkt. Maar dat zijn nog puur momentopnamen.

Interessanter wordt het wanneer we gedurende een iets langere periode meerdere detecties door verschillende gateways in het proces samenvoegen. Nadat eventuele onbetrouwbare gegevens eruit zijn gevist kunnen we uiteindelijk veel nauwkeuriger de locatie of status bepalen. De cloudinfrastructuur hoeft zo minder data te verwerken, waardoor de kosten lager zijn.

Schaalbaar platform

Sander: IoT-technologie is van fundamenteel belang voor de digitalisering van de logistiek. Als Platform Owner Internet of Things draag ik bij aan het ontwikkelen van een visie en strategie op het IoT-platform, het vormen van teams en het beheren van de budgetten. Intern probeer ik de organisatie te inspireren door via een proof of concept laten zien wat IoT voor PostNL kan opleveren.

Net als in het rolcontainer-traject creëren we uiteindelijk een werkende en schaalbare IoT platform. Onze ambitie is daarbij zoveel mogelijk gebruik te maken van serverless computing, waarbij we in de cloud betalen voor het gebruik.

Balans zoeken

Selçuk: Als Lead Engineer van het IoT-team rol zoek ik naar de balans tussen kwaliteit, businesswaarde, tijd en kosten. Technical debt proberen we met oog op de lange termijn zoveel mogelijk te beperken. Duurzame en robuuste software maken kost meer tijd om te ontwikkelen, maar later maakt het je sneller en wendbaarder.

Ik help ook bij het recruteren van eigen engineers, omdat we graag een eigen capability op gebied van IoT willen opbouwen. Als kennis hebt van AWS en je houdt van grote uitdagingen, dan is dit de perfecte tijd om bij PostNL te komen. Je bouwt hier mee aan een logistiek technologiebedrijf.

Ook interessant is de manier waarop we bleeding edge technologie van AWS inzetten. Denk aan Location Services, waarbij veilig locatiegegevens aan applicaties zijn toe te voegen. Het draait nog een preview fase, maar wij mogen het al gebruiken.

Volgende fase

Sander: Het connecteren van rolcontainers is een eerste stap. De volgende fase is het verbinden van andere apparaten: fietsen, koelcontainers, auto’s enzovoorts. Sensoren kunnen bijvoorbeeld eventuele schokken of de temperatuur monitoren. Op basis daarvan kun je waarde-toevoegende diensten ontwikkelen.

Daarnaast kijken we naar het connecten van andere technologieën, zoals op camera’s gebaseerde computer vision in combinatie met kunstmatige intelligentie. Door dit te combineren met de informatie uit het IoT-platform kunnen we exact monitoren wat er in het proces gebeurt.

We lopen echt voorop met het grootschalig connecteren van sensoren. Waar eerst vooral sprake was van een technologie-push, komen er na implementatie van het eerste project steeds meer een nieuwe ideeën en vragen los vanuit de business.

Dit is pas de eerste stap! Wil jij hier meer over weten? Neem dan contact met ons op.