Welke post zie ik in Mijn Post?

In Mijn Post kun je alle post zien die is verstuurd naar jouw adres, behalve:
  • Ongeadresseerde post (folders etc.)
  • Post die wordt bezorgd door andere postbedrijven
  • Post die met de hand is gesorteerd
  • Poststukken zwaarder dan 350 gram
  • Post verstuurd met de betaalservice
  • Post met afzender Buitenlandse Zaken
  • Post gericht aan een NAPO-adres