Adressencontrole

Wat is Adressencontrole?

Met Adressencontrole worden uw adressen gecheckt op bezorgbaarheid door PostNL. PostNL heeft een bronbestand gebaseerd op Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), aangevuld met bewezen bezorgadressen. U kunt uw data met Adressencontrole continue verbeteren, het aantal poststukken dat retour komt verlagen en de respons verhogen.

Welk resultaat krijg ik via Adressencontrole?

PostNL beoordeelt uw data aan de hand van bezorgbaarheid. De Adressencontrole geeft aan of het adres bezorgbaar dan wel niet bezorgbaar is. In de rapportage van de Adressencontrole krijgt u een melding van PostNL waarom uw poststuk niet bezorgbaar is.

Wat is het voordeel van Adressencontrole?

Adressen in Nederland en daarmee uw data zijn continu onderhevig aan wijzigingen. De Adressencontrole geeft u inzicht in de bezorgbaarheid van uw adressen. U kunt uw data met de Adressencontrole continue verbeteren, het aantal poststukken dat retour komt verlagen en respons verhogen.

Wat gebeurt er met niet bezorgbare adressen?

De niet bezorgbare adressen in uw adressenbestand worden gesorteerd in een bundel "Overig". PostNL zal, ondanks dat het adres niet herkend is als een bezorgbaar adres, haar uiterste best doen om deze poststukken bij de geadresseerde te bezorgen. Poststukken die niet door ons kunnen worden bezorgd, zullen retour worden gezonden.

Wat doet PostNL met uw data?

PostNL gebruikt uw data voor een vergelijking met het bronbestand van bezorgbare adressen in Nederland en voor het sorteren van uw adressenbestand. Uw aangeleverde data hoeft dus uitdrukkelijk geen persoonsgegevens te bevatten. De Adressencontrole en de sortering van uw adressenbestand heeft alleen betrekking op de reguliere bezorggegevens: straatnaam, huisnummer, huisnummertoevoeging, postcode en woonplaats.
Alle data wordt versleuteld, verwerkt en veilig naar u teruggestuurd. PostNL verwijdert databestanden direct en houdt geen reservebestanden aan.

Is Adressencontrole gebonden aan de verzending van post?

Ja, de Adressencontrole is bij een selecte set van producten ordergebonden. Dit betekent dat het controleren op bezorgbaarheid van adressen vooraf gaat aan het aanbieden van uw partij bij PostNL. Als u gesorteerde Partijenpost aanbiedt, dan is de adressencontrole verplicht.