Geen bericht van 'U heeft post'

Is er geen post voor je? Dan ontvang je die dag ook geen bericht van ‘U heeft post’. 

Heb je geen bericht ontvangen maar ligt er wél post in je postbus? Soms kunnen we je niet informeren via ‘U heeft post’. Dat geldt voor deze soorten post: 

  • post die wordt bezorgd door andere postbedrijven 
  • poststukken zwaarder dan 350 gram 
  • post gericht aan een NAPO-adres
Ontvang je helemaal geen meldingen of post meer? Neem dan contact met ons op via de contactopties onderaan deze pagina.

Nog niet aangemeld voor ‘U heeft post’?

Ga naar onze pagina U heeft post voor meer informatie over en het aanvragen van deze berichtenservice.